Събития

Област Видин е най-малката в Северозапада

  23.05.2020 20:00             
Област Видин е най-малката в Северозапада

Област Видин е най-малка по броя на населението си - 82 835 души, показват данни на Националния статистически институт. Територията на област Видин е 3 033 кв.км. Общините са 11, а кметствата- 67. Градовете в областта са 7, селата- 133. Изследването обхваща административно-териториалното и териториалното деление на Република България през 2019 г., и се публикува за първи път, уточняват от НСИ. 

България е разделена административно-териториално на 28 области и 265 общини, в които има обособени 3 177 кметства. Населените места към 31 декември 2019 година са 5 257. Градовете са 257, селата- 5 000, а селищните образувания са 163 на брой (в т.ч. с национално значение- 8 /курортните комплекси/, с местно значение - 155). 

През миналата година има промени в административно-териториалните единици. Една от тях е в община Монтана. На 17 декември 2019 г. общинският съвет в Монтана закрива следните кметства: Безденица, Белотинци, Винище, Горна Вереница, Долна Вереница, Долна Рикса, Крапчене, Липен, Славотин и Сумер.

Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките - Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната - София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Средната площ на една област е 3 964 кв. километра.

Населението на област Враца е 159 470, на територия от 3 620 кв.км. В областта има 10 общини, 104 кметства, 8 са градовете и 115-селата.

Населението на област Монтана е 127 001 човека, територията- 3 636 кв.км. 11 са общините, 74- селата, 8-градовете, 122- селата, показват данните на НСИ.