Интервю

Нели Борчева: Не е изненада, че се справихме с обучението в електронна среда

  22.05.2020 12:04             
Нели Борчева: Не е изненада,  че се справихме с обучението  в електронна среда

С директора на Средно училище "Козма Тричков" във Враца разговаряме в навечерието на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Г-жо Борчева, справихте ли се с обучението в електронна среда в СУ „Козма Тричков“ във Враца?

За мнозина е учудващо, че след летящия старт дистанционното обучение се реализира доста по-успешно от очакваното. За мен обаче този факт има своето логично обяснение. В нашето училище сме имали учебни часове и занятия в електронна среда, имахме и известна подготовка - част от учителите са участвали в обучения за използване на различни дигитални ресурси и решения. Беше въпрос на време и мотивация този начин на работа да стане по-масов. Ситуацията, в която попаднахме, просто ускори този процес.

И още една особеност. В началото електронното обучение бе повече педагогика и дидактика, днес вече е много повече методика, макар че това са трите взаимно свързани елемента на учебния процес. Чрез интерактивните методи на обучение се създаде атмосфера на внимание и желание за участие, подобрява се мотивацията за учене, а оттам и резултатите. Затова простото „разказване на урока“ не е преподаване и слушането не е разбиране. Също така от „анонимност“ излязоха много ученици, които в другите условия не бяха активни и не се изявяваха.

Учителите приеха предизвикателствата на обучението в онлайн среда. Наложи се и да „преосмислят“ методите си на обучение, да се  учат в движение, по-напредналите да помагат на колегите си, да обменят информация помежду си, което също е много полезно. Освен това стремежът на всеки педагогически специалист да изпълнява професионално  задълженията си също допринесе за положителните резултати. По тази причина и работният ден на учителите надхвърля многократно осемте часа.

Как се отнесоха родителите към обучението?

Няма как да не спомена, че успешното обучение в електронна среда е и благодарение на родителите на нашите ученици. Те не само подкрепят децата си и учителите, но са и част от учебния процес – съдействат при ползването на някои ресурси и приложения, следят за правилното разпределение на деня по отношение на учене и почивка, включват се в изпълнението на проектните дейности. Изводите са – когато всички ние – учители, ученици, родители сме обединени от една цел дистанционното обучение се оказва мисия възможна.

Миналия месец проведохме онлайн анкета с учениците и родителите. Получената обратна връзка ни послужи за подобряване организацията на обучението и взаимодействието между участниците в учебния процес. Проектно-базираното, интегрирано и интерактивно обучение, платформите и ресурсите, в т.ч. и виртуални такива, показват, че сме на прав път. Ясно изразеното положително отношение към труда на учителите и учителската професия мотивират педагогическите специалисти да изпълняват своите задължения още по-отговорно.

Ще се запази ли тази положителна тенденция и през следващата учебна година?

Със сигурност. Създадените ресурси, придобитият опит променят учебната среда. Бих казала и самите ученици ще очакват от учителите си съвременните технологии да имат по-активно присъствие в процеса на обучение. За младите хора дигиталната форма на комуникация е нещо естествено и затова е логично учебният материал да се възприема по-лесно, когато е представен по „комуникационен канал“, характерен за тяхното ежедневие. Тепърва предстои да се разгръщат и развиват възможностите на дигиталното обучение. Естествено, задачата ни ще бъде и да осигурим съответните ресурси.

Краят на учебната година наближава. Какъв ще е той?

В резултат на добрата организация обучението в електронна среда  и учебният процес са съизмерими с традиционната организация и нивото на процеса на образование в училището. Това е и добра предпоставка за успешен край на учебната година. Ние работим с учениците не само за усвояване на учебното съдържание в изискуемия обем, но и за постигане на синхрон между знания, умения и компетентности. В този смисъл акцентът върху проектно-базираното обучение дава положителен резултат.

Безспорен факт е, че училищният живот ни липсва -  не само на  учителите, но и на учениците. Все по-често в края на урока във виртуалната класна стая се задава въпроса „А не може ли следващият път да сме в училище?“ Дванадесетокласниците вече приключиха с учебните си занятия и гледат към предстоящите матури. Вече е ясно върху какъв материал ще бъдат изготвени изпитните материали, остава да се систематизира изученото.

Предстои провеждане на държавни зрелостни изпити и национално външно оценяване с по-различна организация. Как се подготвяте?

Осигурили сме личните предпазни средства за квесторите и училищната комисия – маски, ръкавици и пр. Имаме достатъчно количество дезинфектанти за всички общи помещения и изпитните зали, както и индивидуални торбички за личните вещи и телефони на учениците. В нашата сграда класните стаи са достатъчно големи, във всяка от тях ще има не повече от 10 ученици, а работните места са разположени така, че да има отстояние от 1,5 м. Учениците ще бъдат допускани през различните входове, за да се сведе до минимум контактът помежду им. Училището като отговорна институция ще спази всички предписани противоепидемични мерки.

Какво е новото за 2020/2021 учебна година?  

СУ „Козма Тричков“ е утвърдено име във Враца. Опитът, натрупан през годините в задаването на педагогически модели, в прилагането на съвременни образователни решения, е утвърдил училището като място за трайно усвояване на знания, придобиване на умения и компетенции, а в учебния процес успешно се съчетават традицията и новаторството. Създадената в училището благоприятна образователно-възпитателна среда, устойчиво добрите образователни резултати, адекватният на съвременните тенденции и потребности на учениците учебен процес и иновациите в обучението правят училището една от най-предпочитаните образователни институции в града. Затова ни предстои много, сериозна и отговорна работа.

На първо място – да реализираме училищния и държавен план-прием. Ще приемем три паралелки в V клас и две след основно образование – след VІІ клас. Сигурна съм, че ще отговорим на очакванията на родителите на бъдещите петокласници, а екипът, който ще ги поеме, е от утвърдени учители, с име и авторитет. Новото тази година е, че на учениците ще бъдат предложени занимания, насочени към природните и дигиталните науки в избираемите часове и извънкласните дейности. Използвам случая да информирам родителите, че подаването на заявления вече започна и то е само в електронна форма.

Истинско предизвикателство е приемът след седми клас. И двете паралелки са професионални. Учениците, които изберат професия „Техник по автоматизация“, ще имат възможност паралелно с общообразователната подготовка с разширено изучаване на английски език да придобият знания и умения по електротехника и дигитални технологии. Паралелката е подкрепена от отговорни институции - община Враца,  областна администрация, РУО и МОН, също и от най-новите производствени компании в града, където учениците ще имат възможност за практика, стаж, работа.

Паралелката със специалност „Икономика и мениджмънт“ надгражда и развива обучението в профил „Предприемачески“. Обучението съчетава общообразователната подготовка с интензивно изучаване на английски език и специфичната такава по организация и управление на дейностите във фирми и институции. 

С тазгодишния прием ние поставяме началото на превръщането на училището в училище от ново поколение, ориентирано към съвременните тенденции – постигане на оптимално съотношение между общата и професионална подготовка за придобиване на дигитални компетенции и подобряване на професионалната култура на обществото.

Другата важна задача е да работим за подобряване на материалната база. Със средства от бюджета на училището миналата седмица закупихме два интерактивни дисплея, които съчетават познатата ни бяла дъска с модерно технологично решение - дисплей с висока резолюция, презентационната техника, интерактивна образователна платформа. Това иновативно решение представлява завършен продукт, който отговаря изцяло на предизвикателството на новото време и дава възможност на учители и ученици да ползват облачните технологии за работа в клас. В очакване сме и на ремонт на сградата.

Наближава 24 май – най-светлият български празник. Как ще го отбележите?

Дните на изолация не са пречка за серията майски празници и инициативи, които реализираме през този месец.  Една част бе посветена на 11 май - празникът на светите братя Кирил и Методий, останалите се изпълняват в момента. Много от тях се реализират по идея на самите ученици, което особено ни радва.

В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост бих искала да изкажа огромната си благодарност към колегите за техния професионализъм и вдъхновение и да им пожелая със силата на знанието и просвещението да водят подрастващите към бъдещето! На учениците ни пожелавам да продължават да все така отговорни, търсещи, инициативни, креативни. Да е честит празникът и на всички българи!