Събития

Калин Каменов: До края на 2020 г. по Компонент 3 на Патронажна грижа ще подкрепим близо 400 нуждаещи се лица

  19.05.2020 06:30             
Калин Каменов: До края на 2020 г. по Компонент 3 на Патронажна грижа ще подкрепим близо 400 нуждаещи се лица

В обхвата на социалната услуга попадат възрастни хора над 65-годишна възраст, лица с увреждания, самотно живеещи родители на деца до 12-годишна възраст, както и лица, поставени под карантина

- Г-н Каменов, Община Враца сключи анекс по Компонент 3 на „Патронажната грижа“. Каква е разликата от предоставяните преди извънредното положение услуги?

- Непосредствено след обявяването на извънредното положение на 13 март 2020 г., с моя екип разработихме механизъм, чрез който възрастните хора, както и лицата в неравностойно положение, да имат възможност както да получават хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, така и да имат достъп до основните административни услуги. Разработихме проект по ОПРЧР, в рамките на който Община Враца успя да разшири обхвата на Патронажната грижа. Именно Компонент 3 е лостът, чрез който до края на годината ще успеем да обхванем близо 400 нуждаещи се лица.

До момента от Патронажна грижа се възползват над 250 лица от града и населените места на Враца. Ежедневно потребителите дават своите заявки за закупуването на хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти, като социалните асистенти по проекта ги обслужват своевременно. Благодарение на съвместните ни усилия с местния бизнес, осигуряваме стоките и продуктите от склад на едро, където предоставяме на възрастните хора възможност за пазаруване на преференциални цени.

- Какви нужди излязоха на преден план сред нуждаещите се в условията на извънредното положение? Има ли интерес към проекта?

- Равносметката от първия един месец на проекта е, че нуждите на потребителите на услугата са съсредоточени не толкова в определен тип хранителни продукти, колкото във възможността на един възрастен човек или такъв в неравностойно положение да не му се налага да чака по дълги опашки пред големите хипермаркети, пред кабинета на общопрактикуващия лекар или пред аптеката.

Още при стартирането на проекта имаше голям брой желаещи да се включат. Благодарение на добрата комуникация с кметовете на населените места на Враца, успяхме да обхванем на 90% от всичките 22 села. В рамките на изплащането на пенсиите, екип от доброволци представи проекта на лицата над 65-годишна възраст, в резултат на което още при първата подобна инициатива към Патронажната грижа се включиха над 30 души.

- Какви услуги се предоставят по Компонент 3 на Патронажна грижа?

- В обхвата на социалната услуга попадат възрастни хора над 65-годишна възраст, лица с увреждания, както и самотно живеещи родители на деца до 12-годишна възраст, както и лица, поставени под карантина. Почасовите услуги са свързани със закупуване и доставяне на храна, продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на ползвателите или с пари извън проекта). Потребителите могат да получат съдействие и в заплащане на битови сметки или в заявяване и извършване на неотложни административни услуги.

- Колко души обхваща проектът и колко лица ще бъдат наети?

- Проектът ще обхване 397 лица от целевата група, като назначените социални асистенти ще бъдат над 30. Фокусът при подбор на лични асистенти е да са предимно млади хора, които по стечение на обстоятелствата са безработни.