ЧЕЗ

Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца за периода 18-22.05.2020 г.

  16.05.2020 07:42             
Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на област Враца за периода 18-22.05.2020 г.

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

Област Враца

Община Бяла Слатина  

На 18.05.2020 г. /15:31 - 17:30 ч./ -  Бърдарски Геран:   201002  ,  9-ти септември  4, 1, 3, 12, 6, 10, 14, 7, 11, 2, 5, 9, 16, 15, 13, 18, 22, 24, 17, 20, 19,  Александър Стамболийски  74, 80, 43, 66, 55, 59, 54, 76, 72, 61, 60, 68, 84, 64, 49, 62, 82, 70, 78, 47, 51, 36, 30, 32, 48, 23, 38, 17а, 41, 27, 44, 21, 35а, 50, 34, 58, 40, 42, 28, 56, 46, 37, 22, 14, 13, 2, 4, 18, 10, 3, 11, 47, 16, 15, 6, 17а, 9, 1,  Васил Коларов  49, 45б, 54, 80, 13, 20, 84, 57, 66, 78, 39, 35, 64, 56, 76, 60, 53, 47, 58, 59, 68, 74, 70, 45а, 45, 84 А, 41, 82, 62, 8, 6, 19, 30, 15, 11, 12, 25, 22, 33, 27, 5, 29, 13, 4, 24, 7, 21, 28, 3, 23, 26, 2, 32, 49, 34, 32а, 34 А, 20,  Васил Левски  34, 32, 27, 35, 28, 33, 50, 40, 9, 38, 29, 44, 36, 52, 41, 42, 46, 24, 13, 22, 6, 18, 3, 26, 20, 4, 1, 9, 8, 10, 12, 6, 46, 72, 68, 56, 18, 71, 66, 55, 49, 57, 64, 62, 70, 53, 60, В53, 58, 54, 43,  Георги Бенковски  16, 6, 9, 10, 1, 28, 24, 4, 3, 12, 26, 30, 8, 14, 7, 11, 2, 27, 44, 49, 38, 23, 50, 36, 19, 13, 31, 48, 15, 32, 33, 40, 21, 46, 25, 17, 29, 42,  Георги Димитров  1, 23, 35, 25, 21, 37, 38, 28, 42, 33, 20, 22, 35, 15, 17, 19, 10, 13, 14, 4, 7, 5, 3, 9, 11, 6, 2, 8, 1 А, 1,  Георги С. Раковски  14, 12, 3, 1, 2,  Димитър Благоев  69, 12, 20, 18, 14, 19, 16, 22, 25, 31 А, 24, 42, 46, 40, 26, 31, 22, 34, 21, 38, 30, 32, 27, 29, 44, 48, 28, 5, 1, 10, 3, 46, 63, 49, 59, 64, 67, 80, 76, 43, 53, 62, 55, 51, 78, 66, 82, 41, 35, 50, 57, 52, 45, 65, 47, 56, 70а, 70, 58, 60, 39, 54,  Дунав  11, 5, 10, 4, 13, 5 А, 7, 1, 9, 2, 3, 20, 16, 14, 8,  Иван Вазов  12, 17, 13, 6, 9, 19, 11, 8, 5, 2, 3, 7, 4, 6, 2а,  Клемент Готвалд  9, 7,  Кр-Ще г. Бенковски И Ленин  ,  Кр-ще Христо Ботев и Иван Вазов,  Ленин  6, 4, 14, 43, 47, 39, 24, 41, 37, 20, 49, 31, 9, 27, 7, 10, 14а, 8, 12, 23, 15, 43, 14, 25, 33, 21, 29, 17а, 8 А, 5, 1, 17, 3,  Люляк  2, 7, 5, 1, 8, 4,  Месност Галишки път  Стопански Двор,  Месност Край Селото,  Къща,  Мичурин  5, 12, 14, 2, 4, 6,  Никола Вапцаров  3, 1,  Победа  3, 5, 1, 3,  Рила  2, 3, 1,  Стара планина  2,  Урожай  14, 18, 16, 22, 8, 12, 20, 10, 36, 28, 42, 24, 34, 38, 32, 44, 30, 40,  Хр.Смирненски и Ал. Стамболийски,  Христо Ботев  26, 31, 19, 32, 25, 22, 28а, 33, 23, 20, 24, 21, 18, 35, 36, 27, 34, 28, 5, 11, 16, 17, 13, 7, 10, 2, 66, 15, 1, 8, 14, 3, 42а, 39 А, 50, 42, 43, 47, 46, 41, 51, 48, 49, 45, 55, 60, 57, 71, 62, 78, 70, 65, 61, 72, 52, 59, 74, 66, 53, 56, 64, 54, 76, 63, 73, 58,  Христо Смирненски  31, 11, 30, 12, 41, 27, 43, 39, 45, 38, 6, 40, 23, 28, 25, 26, 17, 22, 20, 16, 14, 10, 6, 13, 12, 15, 18, 8, 11а, 5, 4, 9, 2,  Христо Смирненски И Ленин,  Шипка  4, 3, 8, 6, 1

На 18.05.2020 г. /15:31 - 17:30 ч./ -  Бяла Слатина:   Баба Тонка  7, 4, 3, 1, 5, 2, 10, 6,  Васил Левски  2, 4, 4а, 3, 2а, 1,  Георги Бенковски  2, 4, 3, 7, 4, 6, 2, 7, 1,  Герена  9, 1,  Димитър Благоев  110, 99,  Захари Стоянов  14, 16, 8, 4, 2, 4, 14,  Иванчо Съйнов  4, 31, 17, 11, 7, 25, 29, 5, 9, 1 Изход Плевен, 35, 27, 33, 15, 13, 1, 21, 3, 23,  Индустриална  10, 2,  Климент Охридски  68, 68,  Крайбрежна  8б Подем 3,  Лозарска  3,  М.Лесопарка Екатте 07702  ,  Месност Трънския Баир  Склад,  Местност Герена  Лозя, Трафо, Лозя,  Местност Край Града  Хана,  Местност Циганския Брод  Животновъдна Ферма,  Панайот Хитов  1, 5, 3,  Райна Княгиня  11, 4, 1, 12, 2, 11, 9, 7, 10, 12, 6, 5, 8, 3,  Сладница  1,  Страхил Войвода  11, 1, 7, 3, 9, 15, 17, 13, 13а, 5, 19,  Търнавска  42, 48 А,  Хан Крум  43,    Местност Лесопарка, Местност Герена, Лозя, На 19.05.2020 г. /14:01 - 15:00 ч./ -  Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  23, 58, 50, 27, 25, 52, 48, 29, 54, 21,  Кирил и Методий  1, 2, 3,  Кръстов. Ал.Стамболийски и Цар Асен  ,  Панайот Волов  18, 14, 25, 12, 21, 29, 23, 2, 27, 22, 20, 31, 24,  Цар Асен  135, 128, 109, 107, 115, 113, 112, 117а, 120, 123, 122, 125, 117, 100, 118, 104, 130, 111, 139, 106, 126, 127, 121, 132, 114, 124, 133, 116, 103, 110, 108, 119, 105, 102, 127а,  Цар Симеон I-ви  6, 13, 14, 24, 21, 26, 2, 25, 10, 27, 5, 16, 8, 20, 4, 12, 17, 29, 11, 15, 22, 8а, 18, 9, 19, 1, 31, 28, 23, 7

На 19.05.2020 г. /15:01 - 16:00 ч./ -  Бяла Слатина:   д-р Петър Берон  2а, 11, 2,  Дунав  20, 22, 17, 18, 24, 19, 21, 26, 21а,  Княз Дондуков  97, 100, 105, 103, 107, 104, 101, 99, 95, 102, 89, 93, 98, 91,  Кръстовище Цар Асен и Хан Аспарух,  Любомир  20а, 50, 48, 53, 55, 59, 45, 46, 34, 28, 42, 57, 44, 40, 47, 30, 26, 36, 38, 32,  Местност Край Града  Стопанска Сграда Метален Навес,  Тодор Каблешков  150,  Хан Аспарух  31, 36, 33, 27, 32, 23а, 29, 28, 23, 38а, 30, 38, 34,  Цар Асен  32, 5, 25, 26, 36, 4, 47, 19, 11, 15, 6, 29, 43, 8, 14, 23, 7, 1, 18, 45, 16, 30 А, 10, 31, 12, 27, 38, 28, 37, 13, 22, 39, 41, 24, 3, 34, 17, 35, 1а, 30,  Цар Симеон I-Ви  139, 147, 127, 129, 124, 145, 120, 125, 133, 135, 143, 122, 141, 126, 131, 118, 137, 149,    2

На 20.05.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ -  Габаре:   Габар  9, 8, 5, 7, 1, 6, 2, 3,  Гаврил Генов  6, 4,  Георги Димитров  36,  Детски Мир  6, 14, 12, 18, 3,  Дреновица  13, 15, 5, 32, 20, 9, 24, 22, 34,  Искър  2, 4, 1,  Калето  1, 3, 2, 5,  Лозарска  12, 2, 13, 1а, 8, 6,  Мир  1,  Тодор Дончов  2, 4, 3, 1,  Тодор Павлов  11, 19, 26, 16, 22, 21, 20, 24, 5, 13, 3, 4, 18, 6, 2

На 21.05.2020 г. /14:01 - 16:00 ч./ -  Бяла Слатина:   Акация  1, 3, 2в, 29, 7, 9, 2, 21, 11, 37, 19, 13, 35, 31, 25, 5, 27, 23, 39, 33, 17,  Бачо Киро  22, 18, 6, 14, 1 А, 16, 2, 4, 20, 1а, 1, 31, 10, 8,  Димитър Благоев  172 А, 165, 186, 167, 175, 184, 188, 171, 169, 173, 172, 182, 177, 180,  Кръстовище Одрин И Бачо Киро,  Николай Хрелков  24, 26,  Одрин  25, 2в, 51, 15, 21, 19, 35, 2, 29, 27, 11а, 17,  Тимок  5, 6, 14, 4, 2, 7, 1, 9, 3, 10, 8, 11,  Трънска  61, 54, 59, 50, 64, 47, 52, 68, 55, 56, 49, 45, 51, 60, 57, 63, 53, 62, 58, 66, 71,  Янтра  14, 8, 6, 20, 26, 18, 12, 5, 15, 3, 9, 2, 24, 1, 17, 10, 7, 4, 11, 16

На 22.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  Драшан:   1-176,  Кв.25,  Александър Пушкин  6, 2, 7, 4, 1,  Александър Стамболийски  4, 3, 7, 5, 6, 1,  Антон Иванов  3, 2,  Васил Априлов  7, 2, 5, 3, 1,  Васил Левски  2,  Георги Димитров  23, 27, 17, 19,  Георги Кирков  4, 6, 2,  Димитър Грънчаров  6, 1, 4, 3,  Дружба  6, 4, 8, 5, 1, 10, 12, 3,  Дядо Вълко  6, 7, 1, 6, 2, 4,  Милко Вълчев  3, 2, 12, 6, 4,  Петко Р. Славейков  2, 3,  Странджата  2, 1, 3, 3,  Филип Тотю  8, 5,  Христо Ботев  8, 9, 1, 3, 5, 11, 6, 4,  Цар Симеон I-ви  4, 2, 8.

Община Враца  

На 19.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ -  Баница:   Батак  7,  Ботуня  2, 3, 4, 5, 21, 19, 1, 23,  Вихрен  1, 3, 13, 19, 5, 17, 15,  Георги Димитров  1, 16, 7, 10, 24, 3, 6, 26, 5, 30, 9, 4, 8, 12,  Еделвайс  13,  Здравец  1, 2, 6, 5, 4, 8,  Ивайло  5,  Иван Вазов  4, 12, 9, 14, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 5,  Йордан Лютибродски  12, 18, 7, 10, 11, 8, 6, 1, 3, 13, 4, 19, 5,  Никола Вапцаров  12, 1, 6, 4, 14, 2, 16, 3, 8, 10,  Скът  1,  Трапезица  3, 2,  Христо Ботев  14, 12, 10,  Шипка  6, 8, 19, 22, 23, 13, 21, 15, 4, 16, 17, 9, 11, 2, 14, 5

На 19.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Георги Пенчев  5,  Кирил Буюклийски  1,  Лукашов  3, 16, 2, 1, 5, 4,  Никола Войводов  4, 2, 10, Касета ДЦ 3, 2, 6, 8,  Поп Боюклийски  2, 1,  Христо Ботев  36, 34

На 19.05.2020 г. /15:01 - 16:00 ч./   На 21.05.2020 г. /15:01 - 16:00 ч./ -  Нефела:   Божур  2, 4, 6, 7, 3, 14, 5, 8, 10, 1,  Бузлуджа  1, 5, 3,  Васил Левски  19, 14, 7, 5, 12, 29, 27, 1а, 33, 10, 31, 3, 4, 11, 16, 6, 8, 13, 13, 11,  Витоша  1,  Георги Бенковски  11, 10, 3, 5, 7, 4, 11,  Георги Димитров  3, 2, 13, 10, 6, 9, 5, 15, 4, 12, 8, 1,  Кольо Фичето  25, 7, 23, 5, 10, 3, 21, 9, 13, 15, 21, 11, 12, 3,  Люлин  14, 8, 2, 1, 18, 14, 3а, 12, 3, 16,  Милко Ангелов  2,  Мир  7, 12, 6, 14, 8, 10, 4, 11, 18, 3, 9,  Околовръстен Път  ,  Речка  1, 1,  Студен извор  21, 1, 5, 13,  Христо Ботев  24, 27, 33, 11, 1, 4, 2, .15, 26, 28, 30, 12, 20, 3, 10, 43, 22, 25, 33, 8, 19, 17, 1, 12, 7, 16, 12, 31,  Цар Калоян  9, 3, 1

На 20.05.2020 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Враца:   Сениче  69, 55, зад бл.56, срещу бл. 69, 51, ТП 15, пред Бл.51, 55, 56, до Бл.55

На 20.05.2020 г. /14:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Гаврил Бистричанин  22, 29, 36, 26, 57, 30, 31, 27, 46, 41, 37, 28, 40, 49, 25, 47, 61, 53, 48, 55, 51, 34, 32, 50, 39, 59, 24, 45, 38, 33, 35, 42, 44,  Еделвайс  1, 8, 10, 6, 3, 2, 5, 4,  Езерото  4, 5, 1, 8, 2, 6, 10, 3, 7,  Касината  3, 1,  Люляците-Б  3, 2, 5, 7, 11, 8, 1, 6, 9, 4,  Мътница  18, 7, 12, 26, 34, 21, 2, 5, 6, 13, 10, 32, 30, 1, 19, 4, 3, 8, 24, 23, 20, 28, 11, 15, 22,  Славов Дол  21, 19, 23,  Стоян Орловски  30, 28, 38, 27, 32, 26, 36, 31, 42, 34, 40, 44,  Чудна  4, 1, 2

На 20.05.2020 г. /15:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Демокрация  29, 39, 45, 35, 31, 41, 29 Гараж, 43, 37, 33,  Козлодуйски Бряг  7, 30, 32, 28, 34, 5, 26,  Кокиче  1, 14, 7, 8, 12, 6, 10, 4, 3, 5, 2,  Максим Горки  24, 15, 19, 17, 21,  Минзухар  6, 5, 10, 4, 9, 11, 8, 3, 2, 7,  Цар Обединител  12, 34, 28, 26, 24, 8, 32, Трафо  Л.Станев, 6, 24а, 22, 30, 14, 5, 20, 18, 7, 38, 9, 16, 10, 36,  Червен Лиляк  6, 8, 4, 5, 1, 3, 9, 7, 2,    жк Самуил/Бивше Еспресо

На 21.05.2020 г. /14:00 - 15:00 ч./ -  Враца:   Драган Цанков  1б, 4, 1, 1в, 10, 6,  Мито Орозов  63,  Складова  6, срещу ДАП, 2, 3

На 22.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ -  Веслец:   Георги Димитров  25,  Извън регулацията,  Ленин  40,  Христо Ботев  55, 5, 20, 30

 

Община Мездра  

 

На 18.05.2020 г. /14:46 - 15:45 ч./ -  Мездра:   ЖП Район,  Западна Индустриална Зона,  Лещака  Местност Рудината, 2, 8, 13, 7, 17, 9, 2, 1, 5,  Път Враца-Мездра,  Христо Ботев  96, 102, 100

На 18.05.2020 г. /14:46 - 15:45 ч./ -  Моравица,  Общ. Мездра:   Аламан  7, 6, 11, 1, 6а, 3, 4, 2, 8, 8, 2, 9, 5,  Александър Стамболийски  7, 2, 1, 3, 15, 9, 21, 19, 13, 17, 11, 5, 21а, .7, 4а,  Бачо Киро  2а, 2, 4, 1, .6, .2 Б,  Беласица  2,  Божур  5, 5а, 18, 1, 15, 16, 8, 3, 7, 11, 21, 12, 2, 23, 19, 10, 17, 4, 9,  Васил Коларов  1, 2, 5, 4, 3, 6,  Васил Левски  14, 15, 1, 1а, 6, 8, 15, 10, 3, 5, 9, 7, 4, 2, 4а, 10а, 13,  Витоша  2, 1, 4, 6, 3, 1, 8,  Гаврил Генов  1, 2, 4, 1, 14, 1, 3, 14а, 3, 5, 18, 7, 19, 17,  Георги Димитров  26, 2, 4, 32, 19, 12, 27, 27, 9, 21, 6, 20а, 25, 17, 1, 14, 23, 5, 8, 20, 23, 3а, 7, 10, 3, .26, 34, 13, 22, 16, 24,  Емил Марков  13, 5, 12а, 12, 7, 3, 14а, 2, 9, 5, 14а, 20, 22, 24, 19, 24а, 1, 8, 24, 16, 18, 6, 5, 17,  Зелена Поляна  4а, 1, 3, 4, 5, 2,  Иван Нивянин  5а, 1, 4, 2, 6, 3а, 3, 5, 8, 7, 12, 16, 14,  Иглика  4, 4, 2,  Искър  4, 2, 6,  Кирил И Методий  3, 7, 1, 4,  Кокиче  4, 6,  Леденика  1, 2,  Местност Макрешица  ПС,  Минзухар  2, 4,  Никола Вапцаров  2, 6, 8,  Околчица  8, 9, 9, 36, 39, 38, 34, 40, 37, 41, 40, 35а, 42, 35, 24, 10, 28, 13а, 95, 16, 10, 23, 9а, 21, 15, 7, 3а, 18, 22, 12, 26, 33, 32, 4, 19, 16а, 12а, 13а, 10а, 20, 22, 1, 4а, 6, 17, 10а, 25, 27, 8, 14, 29, 5, 13, 30, 31, 18а, 2,  Средна Поляна  4, 10, 12, 4, 2, 1, 3, 8, 5, 3, 7, 8,  Старата Воденица  12а, 9, 1, 13, 11, 5, 10, 10а, 6, 10а, 9, .10, 3, 6а, .12, 14, 7, 4, 1, 8, 3,  Страхил Войвода  2, 6, 2а,  Теменуга  3, 1, 1, 15, 13,  Тотка Илиева  2, 3, 4, 5, 8, 1, 6, 1,  Хаджи Димитър  2, 3, 1, 8, 6, 6а,  Христо Ботев  6, 10, 7, 5, .8, 2б, 1, 2, 4, 12, 5а, 12а, 1, 9, 8а, 10а, 15, 29, 25, 26, 22, 17, 33, 35, 36, 35а, 34, 28, 30, 13, 20, 31, 19а, 23а, 14, 24, 16, 50, 32, 23, 9а, 18, 13а,  Христо Смирненски  2, 5, 6, 14, 7, 3, 4, 1, 10, 8,  Хъшове  1, 3, 1,  Шипка  5, 2, 3,  Юшан  1, 3, 8, 7, 4, 6, 3, 10, 5

На 18.05.2020 г. /14:46 - 15:45 ч./ -  Паволче:   120 между  Кв. 29 И Кв. 41  ,  XXV-1  ,  Александър Стамболийски  10, 17, 21, 12, 23, 19, 6, 5, 3, 2, 4, 14, 8, 29, 31, 35,  Батак  3, 6, 14, 15, 23, 9, 21, 5, 10, 12, 20, 1, 11, 8, 16, 7, 2, 4,  Безименна  5, 3,  Вежен  2, 1, 4, 6,  Веслец  23, 1,  Вихрен  12, 8, 18, 3, 14, 3,  Георги Бенковски  9,  Драва  6, 4, 2,  Дружба  2, 4, 3,  Дунав  11, 5, 7, 9, 4, 1, 3,  Еделвайс  5, 7,  Здравец  2, 4, 7, 5, 3,  Ильо Войвода  10, 8, 1, 6, 1, 2, 4,  Йолковица  7, 9, 6, 2, 8, 5, 4, 13, 10,  Казашка  4, 1, 7, 3,  Камарата  4, 2, 1, 6, 3,  Княз Дондуков  1, 7, 2, 11, 12, 8, 6, 3, 9, 10, 5, 4,  Кокиче  1, 2,  Ком  1, 3, 5,  Кракра  11, 6, 3, 5, 8, 9,  Купена  1,  Люлин  5, 11, 8, 13, 9, 4, 1, 3, 7, 12, 14, 2,  Мадара  2, 3, 6, 4, 1,  Местност Бучил Имот 152002  ,  Мир  2, 1, 4,  Мургаш  1, 3,  Мусала  6, 3, 1, 1, 10, 7, 6, 4, 8, 3,  Оборище  36, 30, 13, 32, 7, 28, 26, 8, 20, 3, 14, 16, 5, 4, 1, 2, 49, 10,  Одрин  4, 6, 7, 9, 11, 2, 1,  Околчица  14, 4, 11, 17, 6, 7, 9, 16, 13, 15, 5, 22, 19, 18, 21,  Перущица  3, 1,  Погледец  10а, 4,  Преслав  4, 6, 8, 2,  Станке Димитров  14,  Струма  4,  Тракия  11, 11, 5, 10, 12, 8, 6, 14, 1, 3, 2, 4, 9, 16,  Хан Аспарух  1, 2,  Христо Ботев  73, 53, 20, 52, 41, 30, 50, 63, 18, 54, 18 А, 40, 44, 57, 71, 51, 79, 67, 47, 35, 22, 61, 32, 49, 12, 58, 59, 24, 38, 45, 43, 37, 69, 39, 65, 55, 34, 26, 14, 28, 16, 8, 13, 6, 29, 17, 33, 27, 3, 1, 9, 11, 31, 05, 23, 10, 5, 21, 2, 25, 19, 7, 8, 54, 75, 52,  Цар Калоян  4, 6, 22, 13, 34, 20, 24, 9, 32, 21, 25, 28, 16, 7, 19, 2, 26, 3, 10, 30, 11, 35, 36, 17, 1, 18, 15, 27, 14, 15,  Шар Планина  1, 3, 2,  Шипка  1, 3, 5, 2, 3, 9

На 18.05.2020 г. /14:46 - 15:45 ч./ -  Руска Бела:   Местност Буешко Езеро,  Помпена Станция,  Местност Садината  ПС

На 18.05.2020 г. /14:46 - 15:45 ч./ -  Челопек:   V Кв.41,  Александър Стамболийски  13, 8, 7,  Ален Мак  7, 8, 6, 1, 12, 10, 5, 4, 14, 3, 2,  Амур  7, 2, 3, 1, 11, 9, 5,  Баба Илиица  1, 3, 2, 4, 5,  Безименна,  г.Генов  13, 2, 9, 6, 11, 7, 18, 15, 17, 31, 8, 27, 10, 33, 25, 23, 12, 14, 19,  Георги Бенковски  14, 2, 1, 3, 8, 7, 6, 13, 10,  Д.Благоев  13, 31, 27, 23, 15, 39, 11, 25, 37, 28, 3, 5, 29, 9,  Еделвайс  16, 20, 14, 22, 35, 19, 25, 6, 31, 9, 21, 12, 5, 15, 19а, 4, 7, 3, 23, 10, 8, 2, 28, 26, 34,  Здравец  1,  Иван Вазов  8а, 12,  Йолковица  9, 11, 1, 3, 8, 5, 7, 10, 2, 10, 6, 5, 4,  Кокиче  1, 3, 4,  Люляк  3, 9,  Марин Тошев  16, 15, 13, 10, 8, 3, 11, 1, 14, 9, 5, 19, 30, 20, 3, 28, 22, 23а, 26, 23, 24,  Местност Входа на Селото  ПС,  Мир  13, 6, 11, 7, 5, 9,  Никола Марков-Колката  3, 4, 10, 5, 20, 2, 7, 16, 12, 8, 1, 14, 9, 18,  Никола Петков  3, 4, 7, 33, 29, 35,  Околчица  1, 3, 2, 15, 9, 7, 4, 5, 8, 17, 6,  Орешака  8, 18, 23, 29, 4, 9, 16, 24, 12, 1, 14, 2, 6, 21, 20, 33, 3, 22, 31, 21, 25,  Плиска  1, 4, 6, 5, 2, 8, 3,  Погледец  1,  Ропотамо  3, 8, 10, 1, 12, 14, 2, 6, 9, 4, 10, 14,  Русалка  6, 12, 14, 5, 3, 8, 1, 11, 4, 10, 7, 15,  Спортна  13, 7, 2, 11, 6, 1, 5, 3, 4,  Хан Аспарух  3, 1, 4, 2,  Христо Ботев  1, 13, 35, 1, 37, 2, 19, 7,  Цар Калоян  1, 2, 6, 5, 4, 2,    Местност Остриката

На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Дърманци:   Александър Стамболийски  22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23,  Асен Златаров  1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2,  Васил Коларов  5, 16, 14, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6,  Васил Левски  71, 2,  Витоша  1, 12, 3, 14, 1,  Георги Димитров  28, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 12, 26, 9, 7, 23, 15, 27, 11, 13, 7 А, 34, 1а, 3, 24, 42, 22, 18, 32, 21, 4, 16,  Дружба  4, 1, 2, 3,  Дунав  2 А,  Дъб  3, 5, 1,  Искър  23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 10, 14, 10, 18, 17,  Кирил И Методий  4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 11, 8, 19, 26, 6, 20, 25, 23, 10, 21, 15, 9, 18, 16,  Марица  7, 2, 4, 5, 6,  Плиска  4, 2, 2,  Христо Смирненски  7, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 11, 4,     УПИ  ХVI

На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Крета,  Общ. Мездра:   Ален Мак  5, 9, 7, 10,  Ангел Грамчев  7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20,  Байкал  8, 7, 11, 2, 1, 3, 12,  Божур  2, 4, 1,  Ботева Поляна  1, 2, 4,  Васил Левски  7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3,  Гаврил Генов  8, 3, 6, 1, 2, 4,  Ген. Иван Кинов  16, 18, 5, 8, 9, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10,  Георги Бенковски  5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4,  Георги Димитров  7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 8, 14, 21, 3,  Здравец  10, 2,  Кокиче  2, 3,  Кръстьо Генков  10, 8, 6, 2, 4,  Лальо Ширков  15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5,  Люляк  4, 3, 1,  Минзухар  4,  Никола Вапцаров  3, 1, 2, 6, 7,  Никола Марков-Колката  1, 7, 2,  Тотка Илиева  4, 5, 10, 1, 3, 2, 6,  Христо Ботев  12, 6, 4, 1, 2,  Христо Смирненски  4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1,  Чешмата  2, 10

На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Мездра:   ЖП Район

На 21.05.2020 г. /13:01 - 18:00 ч./ -  Ребърково

На 22.05.2020 г. /14:01 - 18:00 ч./ -  Крапец,  Общ. Мездра:   Веслец  3, 7, 6а, 15, 13, 9,  Волга  1,  Враца  16, 8, 14, 3, 10, 2, 4, 6,  Здравец  2, 8, 1, 22, 4, 14, 20, 10, 6,  Извор  1,  Ком  3, 1, 2,  Лом  2, 1,  Местност Крапешко Езеро  ПС,  Преслав  2, 1, 2а, 6,  Струма  4, 3, 10,  Христо Ботев  15, 17, 13а, 9, 21, 7, 19, 3, 5, 13

Община Роман  

На 19.05.2020 г. /10:01 - 15:00 ч./ -  Роман:   068031,  М. Долно Присое,  Христо Ботев  112 ПС, 29

На 19.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./   На 20.05.2020 г. /14:00 - 18:00 ч./ -  Роман:   Жил. К-С Роман  2, 4 7, 3, 2, 4,  Капитан Петко Войвода  3 3,  Кв. 61,  Нешо Миковски , 2, 4, 3

На 19.05.2020 г. /10:01 - 15:00 ч./ -  Струпец,  Общ. Роман:   Акация  6, 2, 4,  Александър Стамболийски  22, 2, 24, 3, 8, 16, 10,  Бука  2, 9, 3, 6, 5, 2, 1,  Буря  6,  Васил Левски  10, 15, 28, 30, 18, 26 А, 14, 10, 40, 24, 5, 24, 31, 20, 12, 32, 2, 2, 34, 14, 22,  Георги Бенковски  16, 2, 2518, 10, 27, 3, 20, 5, 12, 19, 20, 4, 1, 21, 8,  Георги С. Раковски  19, 37, 1, 9, 15, 25, 47, 53, 33, 7, 9, 45, 431, 23, 51, 17,  Голям Искър  6, 2, 1,  Голяма Плоча  14, 12, 18, 7, 3, 5, 10, 4, 3, 10, 20,  Грънчарска  10, 3, 12, 1,  Давидов Трап  1, 3,  Захари Стоянов  3, 4, 4, 2 А, 1, 3,  Здравец  2, 15, 7, 3, 13, 11, 3,  Зелена Бара  5, 3, 2, 3 А, 6, 1, 4, 2, 6 А, 6, 5,  Иван Вазов  36а, 37, 6, 12, 10, 2, 6, 7, 1, 8, 12, 4, 48, 31, 48 Б, 47, 26, 20, 14, 36, 49, 15, 29, 24, 32, 45, 46, 36 А, 38, 22, 43, 48 А, 57, 34, 51, 19, 39, 35, 33, 16, 55, 28, 41, 40, 27, 16, 53, 48 Б, 37,  Иглика  1, 3, 5, 4, 6,  Извор  2, 2, 2,  Искър  2, 4,  Капитан Петко Войвода  19, 1, 4, 2, 3,  Комаревец  2, 6,  Липака  2, 6, 6,  Любен Каравелов  4, 6, 5,  Люляк  2, 2,  Местност Усоето  ПС,  Мико Нанов  4, 4, 1, 5, 2, 3,  Минзухар  15, 13,  Мир  2,  Мирчовец  2, 7, 1, 8, 4, 9, 6, 3,  Момина Сълза  1, 2, 4, 4,  Оброка  4, 2, 4,  Панайот Волов  1, 2, 31, 10, 3, 30, 39, 37, 17, 19, 32 А, 12, 4 А, 35, 24, 33, 27, 30, 7, 9, 5, 29, 29, 17, 27, 39, 6, 20, 4, 28, 15, 33, 32, 25, 13, 13,  Петте Дървета  1, 3, 5,  Плочата  2, 1, 3,  Райна Княгиня  3, 6, 4, 12, 2, 2, 5, 3,  Стефан Караджа  5, 3, 1 А, 1, 4,  Струпешка  5, 10, 2 Б, 9, 3, 4, 12, 14, 3, 1, 13,  Тържище  3, 5, 1,   УПИ V-64,  Кв.7  ,  Усоето  3, 2, 3, 8,  Филип Тотю  24, 27, 14, 29, 18, 27, 31, 20, 17, 17, 6, 22, 15, 12, 33, 13 А, 19 А, 23, 35, 25, 11, 13, 8, 19, 24, 29, 21, 29, 9, 5, 3, 7, 1, 4, 2, 13,  Хаджи Димитър  8, 4, 3, 8, 1, 10, 5, 8, 9,  Хан Аспарух  4, 1, 2, 3,  Хан Крум  2, 3, 1, 1, 5,  Христо Ботев  4, 2,  Цар Борис I  5, 18, 20, 2, 24, 30, 1, 25, 8а, 12, 3, 7, 10, 8, 17, 20, 6, 13,  Цар Симеон I  11, 2, 2 А, 3, 2 А, 1,  Чешмата  5, 1, 3,  Шипка  2, 2, 7, 4, 7 А, 1, 6, 3,  Шипковица  10, 8, 1, 6

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.