Събития

Община Белоградчик остава най-прозрачната институция в Северозапада

  13.05.2020 14:18             
Община Белоградчик остава най-прозрачната институция в Северозапада

Община Белоградчик остава най-прозрачната институция в Северозапада, съобщи Радио "Видин". Сериозен скок в класацията бележат още областната администрация и общините Ружинци, Димово и Видин. Най-прозрачна сред всички институции не само в област Видин, но и цяла в Северозападна България продължава да е Община Белоградчик - за четвърта поредна година. Това показа традиционното проучване на активната прозрачност у нас, извършено от Програма достъп до информация /ПДИ/. Тази година, въпреки спада с пет места, Община Белоградчик е класирана на 7-о място от общо 562 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт, включени в годишния одит.

На втора позиция сред видинските институции тази година се нарежда администрацията на губернатора Момчил Станков, която се изкачва се изкачва с 60 места в общия рейтинг и вече заема 34-о място. Сериозен скок /със 119 позиции напред/ бележи и Община Ружинци - до 41-во място в националната класация и трето за област Видин. Значително подобрение в показателите за прозрачност има и в Община Димово /скок със 165 места до 47-о място/.

Най-голямата община в областта - Видин, също подобрява прозрачността си на годишна база и се придвижва с 83 места напред до 48-ата позиция.

С най-лоши показатели са общините Грамада, Брегово и Макреш, макар че и трите администрации се изкачват в националната класация в сравнение с 2019 година.  

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Освен анализ на публикуваната на официалните сайтове на администрациите информация, в рамките на проучването ПДИ е подадала 562 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2019 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък бе създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015.

Нивото на прозрачност през 2020 е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет .

Резултатите са достъпни тук: https://data.aip-bg.org/surveys/Y3Q966/

 

Източник: Радио "Видин"