Събития

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

  27.04.2020 15:52             
Община Бяла Слатина стартира изпълнението на Национална програма \

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99% степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Програмата е  разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма „Лична помощ“.

В община Бяла Слатина националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда" стартира на 1 май 2020г. и ще осигури заетост на 14 безработни  / домашни помощници/ , които ще  предоставят грижи на 26 лица /хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване/ , от следните населени места на територията на Община Бяла Слатина: /с.Буковец, с.Търнава, с.Соколаре, с.Галиче, с.Бъркачево, с.Алтимир, с.Бърдарски геран и с.Търнак. Безработните лица ще бъдат назначени на пълно и непълно работно време.

 Финансирането е в размер над 61 849.00  лв., осигурени от държавния бюджет, със срок до 31.12.2020 г.