Събития

БСП във Видин поиска извънредна сесия на общинския съвет

  08.04.2020 09:35             
БСП във Видин поиска извънредна сесия на общинския съвет

Председателят на общинския съвет на БСП във Видин Димитър Велков, който е и член на местния парламент, оповести, че социалистите искат свикването на извънредна сесия заради ситуацията с болницата в условията на пандемия от коронавирус.

Велков изпрати искането си до председателя на общинския съвет Генади Велков и до кмета д-р Цветан Ценков. В документа, изпратен и до "Конкурент", пише:

Епидемията от COVID 19 в глобален мащаб, се разпространява все повече и повече. Заразените вече са над 1.2 милиона, а починалите надминават 70 320 към днешна дата.

Разпространението на вируса в Република България също бележи ръст и днес ние имаме 541 заразени и 21 починали. Община Видин също е включена в тази статистика с поне двама заразени.

Тази глобална пандемия поставя на колене региони и държави с изключително добре развита система на здравеопазване. На този фон предизвикателството пред малките региони и общинските болници, особено в северозапада е огромно, а може би и непосилно. Съществува системен проблем, натрупан с години, свързан с недофинансиране, лошо ръководство и липса на капацитет. Към момента обаче като допълнителен проблем се явява рязкото намаляване на приходите на болниците, породено от намален прием и страх от страна на пациентите. В тази връзка ние настояваме за свикване на извънредна сесия на ОбС Видин и заемане на ясни позиции и предприемане на спешни и ефективни действия от страна на ръководството на община Видин и общински съвет Видин, които да са:

Приемане на решение за опростяване на задълженията на МБАЛ „Света Петка“ АД към община Видин за такса смет;
Приемане на Наредбата за създаване на Общински фонд „Здраве”
Приемане на декларация на Общински съвет Видин до НС и МС, с която да заявим исканията си за:

- МБАЛ „Света Петка“ да получи 100% от годишния си приход на месечна база, докато трае кризата. МБАЛ „Света Петка“ трябва да разполага с ликвидни средства, за да продължи дейността си. В противен случай рискуваме нормалното продължаване на дейността, което не можем да допуснем. Спиране или дори намаляване капацитета на функциониране на болницата ще наложи преместване на пациенти в Монтана, Враца и Лом, което от своя страна ще блокира дейността на тези лечебни заведение и практически лиши северозападния регион от ефективна система на здравеопазване

- Приемане на решение обещаните средства за лечение на пациенти с коронавирус да бъдат предоставени веднага. Настаняването само на един пациент на интензивно лечение с обдишваща апаратура е поне 1000лв на ден!

- Приемане на законодателни промени, с които да бъде въведен статут на защитени болници, по примера на защитените училища и видинската да е една от тях.

Приемане на решение за пренасочване на капиталовите разходи предвидени за 2020г. за справяне с кризата;
Опрощаване на дължимия за периода на извънредното положение от страна на самоосигуряващи се лица патентен данък.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1, т. 2 отПравилник за организация и дейност на Общински съвет - Видин предлагаме да бъде свикано извънредно заседание в законно установения срок.