България

Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа

  26.03.2020 14:11             
Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа

Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа, съобщиха от Българска браншова камара машиностроене.
„Линамар България“, Русе („Монтюпе“) - първоначално съобщи, че спират работа от 6 до 10 април. На 25 март съобщиха, че спират работа от 30 март до 10 април. „ВИТТЕ Аутомотив“, Русе - от 16 до 20 март са в отпуск 30% от работещите; от 23 до 27 март други 30%.
Спира работа цялото производство от 30 март, засега обявено за две седмици. Причини: спрени производствата на европейските автомобилопроизводители и доставчици, от друга страна - невъзможност за осигуряване безопасността на работещите (безопасен транспорт, разстояния между работните места и т.н.).
Опасенията на ръководството са, че китайските поддоставчици възстановяват производството си, а поддоставчиците (конкуренти) от Мексико не са спирали работа и вероятността да бъдат изместени от тях е много голяма.
Друга ключова фирма временно спира работа изцяло в двата завода за две седмици - поради въведеното извънредно положение и временното спиране на производството в заводите на клиентите им.
„Язаки“ спря работа и в трите си завода. Поддоставчиците за автомобилостроенето са в тежка ситуация.
- невъзможност да извозват работещите, голяма част от които живеят на 70-80 км. от завода - поради коронавируса;
- започваща криза поради спиране на европейски фирми, произвеждащи автомобили;
- не е изключено при ненамеса от страна на държавата отделни производства да бъдат изнесени в други страни.
Корабостроене (основно кораборемонт)
„Бургаска корабостроителница“ остава без работа. Има договор с Русия за ремонт на определени кораби по график. Руските специалисти, които трябва да присъстват и консултират дейностите по ремонта, не могат да дойдат в България.
Договорът за ремонт на руски кораби не е прекратен, но изпълнението му се отлага неопределено във времето. Забавят се и срокове за доставка на материали от западните страни. Вместо за 10-12 дни доставките стават за 20-25 дни.
Най-големият кораборемонтен завод „Одесос“, Варна също е засегнат от ситуацията. В момента довършва ремонта на кораб, но не е ясно кога и как ще пристигнат други кораби за ремонт, за които има договор, тъй като от тези страни не могат да пристигнат специалисти, контролиращи ремонта.
„Корабно машиностроене“, Варна - спира работа за две седмици. Не може да експедира изработена продукция за Италия.