Събития

В Лом не се уплашиха от Covid-19 и проведоха заседание на общинския съвет

  25.03.2020 21:01             
В Лом не се уплашиха от Covid-19 и проведоха заседание на общинския съвет

Съветниците в Лом вече са провели заседанието си за месеца, без да обмислят да го отлагат заради извънредното положение и заразата от коронавирус.

Със спазване на строги мерки за дистанция и дезинфекция местните парламентаристи са гласували 13 решения на 20 март. За съветниците са били осигурени маски, ръкавици, дезинфектант.

В Лом са одобрили общината да кандидатства по проект  „Технологично обновление и модернизиране на външно изкуствено осветление на град Лом“ , категоризиран е  общинският  жилищен фонд. Кметът д-р Георги Гаврилов е отчел изпълнението на

програмата за опазване на околната среда и общинската програма за управление на отпадъците. Променена е наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, допълнен е списъкът на хората, които имат право на транспортни разходи  през 2020година.