България

До края на 2020 г. британците кандидатстват за БГ гражданство без да се отказват от предишното

  25.03.2020 20:40             
До края на 2020 г. британците кандидатстват за БГ гражданство без да се отказват от предишното

Британците, подали молби за българско гражданство преди края на преходния период за „Брекзит“ - 31 декември 2020 година, няма да са длъжни да се отказват от гражданството си, за да получат българско гражданство. Това предвижда промени в закона за българското гражданство, приети от МС на днешното заседание.
Основната цел е да осигури правна яснота относно прилагането на закона, които  които се отнасят до Великобритания и Северна Ирландия след изтичането на преходния период.

Законът предвижда възможност за придобиване на българско гражданство от лице, което не е български гражданин, ако към датата на подаване на молбата за натурализация отговаря на посочените условия. Едно от тях е то да  е освободено от досегашното си гражданство или да бъде освободено от него към момента на придобиване на българско гражданство. В ал. 2 на чл. 12 са изброени лицата, за които не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство, като между тях са посочени гражданите на държава членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Към настоящия момент за гражданите на Обединеното кралство, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство, не се прилага изискването за освобождаване от досегашното им гражданство. След оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и след края на преходния период (31 декември 2020 година), неговите граждани ще трябва да се освобождават от досегашното си гражданство, за да придобият българско.     
monitor.bg