Събития

СДС поиска властта да помогне на местния бизнес

  29.03.2020 10:30             
СДС поиска властта да помогне на местния бизнес

СДС и общинските му представители в местния парламент във Враца – Ирина Иванова и Румен Петков, са внесли предложение за облекчения на местния бизнес. Докладната, която касае освобождаване от наем на всички наематели на общински имоти, ще бъде разгледана на заседанието във вторник, 31 март.

Искането на съветниците Иванова и Петков е търговците да бъдат освободени от наем за ползваните от тях обекти за времето, през което поради форсмажорни обстоятелства не могат доказано да работят или да осъществяват тренировъчна или спортна дейност в тях.