ЧЕЗ

Планови прекъсвания за периода 24-28.02.2020 г. за област Видин

  22.02.2020 15:00             
Планови прекъсвания за периода 24-28.02.2020 г. за област Видин

Уважаеми клиенти, 
 
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 24 – 28.02.2020 г., включително:
 
ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене   Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ
 
Област Видин 
Община Видин  
На 27.02.2020 Г. /08:45 - 12:30 Ч./ -  Антимово, Общ. Видин:   Втора  39,5,4,17,9,3,18,10,1,13,15,6,12,7, Двадесет И Девета  1, Двадесет И Пета  5,3, Двадесет И Трета  6,4, Двадесет И Четвърта  2, Двадесет И Шеста  4, Девета  18,2,1,24, Десета  6,4,1,2, Единадесета  4,1,13,11,9, Осемнадесета  16, Петнадесета  4,3,8,2,6,1, Първа  32,22,30,6,39,35,25,20,12,4,1,29,34,28,18,31,13,23,42,37,43,ТП-1 Антимово,27,15,26,36,3,8,14,5,16,2, Седемнадесета  1, Трета  2,6,10,8,15,17,4,5,3,7,1, Тринадесета  6,1, Ул.Първа  , Четвърта  5,21,3, Четиринадесета  10,4,3,6,12,7,1,5, Шеста  6
На 24.02.2020 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Видин:   Път  1, УПИ Xiv-5056  , Южна Пром.Зона  1,   Землището Гр. Видин,Землището Гр. Видин
На 24.02.2020 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Дунавци, Общ. Видин:   1 Кв 48  , 23 Септември  1, Асен Балкански  3,5,6,7,2,1,9, Бдин  1,3, Васил Левски  9,10,7,8,2,5,1,4,3,6, Видбол  7,13,15,11,9,6, Връшка Чука  2,5,8,13,15,6,11,7,1, Генерал Гурко  1,10,8,6,14,2,12,16,1а,20,4,22, Гео Милев  3,1  А,2,5,6,7,10,8,1,4, Георги Бенковски  16,1,2,9,15,8,13,3,6,5,11,4,26,10,20,12,14,5а, Георги Димитров  199,179,183,238,178,165,228,151,234,232,230,181,163,236,147,200,127,168,172,162а,157,160,184,188,176,141,174,156,153,159,135,202,162,158,180,178,125,137,161,133,143,204,186,182,131,149,170,164,119,155,129,127а,139,145,208, Георги С Раковски  7,5,1, Добри Чинтулов  2,12,6,4,8,1,12а,10, Драва  5, Дунав  39,43,65,28,63,26,30,41,57,33,51,2,55,49,53,73,61,47,45,36,31,16,67,35,59,69, Зоя Космодамянска  1, КаПИтан Петко Войвода  2,10,4,6,8, Коста Йорданов  58,25,19,8,15,9,7,49,5,12,10,22,4,13,18,6,31,23,5  А,24,2,51,14,21,20,55,16,29,54,11,27,52,17,47, Лиляна Димитрова  158а, Любен Каравелов  14,17,5,3,1,7, Марин Киров  22,9,30,14,20,10,1,24,7,5,32,34,18,15,26,6,8,3,4,12,36,13,38,11,16, Маршал Толбухин  39,22,47,24,49,8,28,37,10,20,26,16,34,43,12,33,35,6,29,14,41,31,18,53, Мико Нинов  13,27,26,25,17 А,14,18,16,12,23,22,17,19,21,15,20,24, Никола Й. Вапцаров  1,4,5,8,7,6,11,10,3, ПИрин  1,6,10,14,8,5,12,4,3, Първи Май  1,8,2,3,6,4, Райна Княгиня  5,6,7,2, Седемнадесет Партизани  9,4,8,5,3,11,1,7,6,10,8  А, Сирма Войвода  2,1,3,7,4, Смирнов  6,2,3,1,4,5, Средец  9,16,14, Средна Гора  2,4,2,3,6,4, Хана  3,9,1,4,7,1  А,2,6,5, Христо Ботев  23,19,29,9,7,17,11,21,25,15,13, Христо Смирненски  1, Ценко Александров  7,19,23,25,26, Чавдарци  24,22,15,23,26,29,17,30,18,31,19,28,21,20,35,16,25,33, Шипка  3,6,1,5, Янтра  4,3,2,1,1a,   1,17,23,32,21,28,34,36,24,19,30,8  А,Землището Гр. Дунавци,Землището Гр. Дунавци
На 24.02.2020 Г. /09:00 - 11:00 Ч./ -  Жеглица:   110011  , Втора  5,32,34,23,14,29,28,43,27,37,33,21,39,38,26,6,42,11,5,8,12,4,3,1,10а,13, Двадесет И Втора  9,4,6, Двадесет И Пета  14,6,4, Двадесета  27,7,8,3,15,10, Дванадесета  8, Деветнадесета  17,1,9 А, Десета  11,9,2,7,12,1, Единадесета  8, Осемнадесета  3,6, Пета  7,9,24,14,22,4,8,2, Петнадесета  1, Първа  15,ТП-1 Жеглица,9,25,13,18,1,6,12,26,10,15,36,25,5,ТП-2 Жеглица,24,21,19,3, Път 1  1, Седемнадесета  2, Седма  1,11, Трета  52б,50,21,32а,48,31,45,37,32,29,20,26,19,20,24,10,1,28, Тринадесета  7, Четвърта  7,9, Четиринадесета  1,3,2, Шеста  8,9, Шестнадесета  13,   ПИ III-104.Кв.18
На 24.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 26.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 27.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Антимово, Общ. Видин:   Девета  18,22,3,20,24, Десета  7,5,3,8, Кръстовището М/У Ул.&Quot;Четвърта &Quot;И Ул.&Quot;Петнадесета&Quot;  , Осемнадесета  21, Осма  2,4, Пета  40,5,42,12,23,22,8,16,17,15,34,24,18,29,36,14,7,32,28,27,30,25,9,11,20,26,21,3,10,13, Петнадесета  5,7, Първа  2, Седма  1, Стопански Двор  1, Трета  8,12,ТП-3 Антимово, Четвърта  20,7,17,15,2,12,13,1,23,16,4,19,10, Четиринадесета  20,24,22,14,11,17,9,19,18, Шеста  26,13,8,6,22,28,14,10,4,5,20,17,30,12,11,16,7,18,3,9,15
На 24.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 25.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 26.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Плакудер:   27 Кв 2  , Втора  6,2,14,8,10, Девета  3,2,1, Десета  2, Единадесета  2,1,3, Осма  7,9,1,6, Пета  3, Първа  2,26,5,30,28,25,13,1,34,29,42,ТП-1 Плакудер,33,11,35,43,24,27,19,22,7,18,16,41,9,3,15,20,31,21,39,23, Седма  3,7,4,2,11,5,1,9, Трета  6,11,2,5,4,1,7, Четвърта  16,14,4,3,6,5,18,1,10,12
На 25.02.2020 Г. /09:00 - 12:00 Ч.; 13:00 - 16:00 Ч./   На 26.02.2020 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Видин:   Акад.Стефан Младенов  1, Безименна  ТП-44 Дружба, Владикина  32,28, До К С Плиска Прес Бл 5  , Йоасаф Бдински  67,68а,58,66а,65,65,70 А,66,62,60,53,68б,64,70,55,70б,63,70 Б,57, Осъм  11,1,3,9,7,13,15,11,5, Панония  13,15, Плиска  3,2,56 Ап,Парте 6,4,5,1,6,3,5, Свети Ромил Видински  66, Строител  , Тунджа  23,25,22,26,29,24,28,27,21
На 26.02.2020 Г. /09:00 - 15:30 Ч./ -  Кутово:   Двадесет И Девета  43,53,6,57,17,51,45,55,4,63, Осемдесет И Първа  5,7,4,9,1,6,2,3,13,8, Петдесет И Втора  2,1,3,4, Петдесет И Осма  3, Петдесет И Пета  2,6,4, Петдесет И Първа  6,3,4, Петдесет И Трета  1,6, Петдесет И Четвърта  17,12,2,4,10,6,21,13,22,23,11,1,15,3,8,7,1а,14,9, Петдесет И Шеста  8, Петдесета  6,2,4, Първа  61,63,59,69,74,72,60,66,ТП-1 Кутово,49,23,52,7,57,55,37,54,65,62,64,70,58,56,67,51, Седемдесет И Първа  12, Четиридесет И Втора  4,5, Четиридесет И Девета  6,8,1,2,4,5, Четиридесет И Осма  2,3,7,6,5,1,8, Четиридесет И Пета  2,6,8, Четиридесет И Първа  7,2,1,3,11, Четиридесет И Трета  7,9,2,14,5,1,4,3,10,12,6,16, Четиридесет И Четвърта  4,3,2,6,5, Четиридесет И Шеста  2, Шестдесет И Втора  3,1,2, Шестдесет И Първа  2, Шестдесет И Трета  4,6,1,2,3,8, Шестдесет И Четвърта  7,4
На 27.02.2020 Г. /08:45 - 12:30 Ч./ -  Кошава:   2 - 000030  , 2 - 499 Кв 65  , 249  , 592, Кв. 65  , IX .Кв.60  , Втора  17,14,8,23,18,10,15,32,24,1,22,26,19,12,2,16,4,20,6,29,5,7,3,9,28, Двадесет И Втора  5,2,6,9,14,12,5,10,17,2,11,13,15, Двадесет И Девета  6,4,2,3, Двадесет И Пета  7,4,6,9,2, Двадесет И Първа  4,2, Двадесет И Трета  2,1,7,6,8, Двадесет И Четвърта  2, Двадесета  2,3,1, Дванадесета  7,20,16,10,10,3,5,4,12,11,6,14,2,7,7, Девета  11,12,4,20,5,3,16,2,6,8,1,11,14, Деветнадесета  3,2,3,7,11,5,8,6,15, Десета  1,2,4,3, Единадесета  14,8,14,4,17,16,6,3,9,13,2,5,7,10,3,13, Квартал 33  , Осемнадесета  6,4,3,2, Осма  10,1,3, Пета  19,1, Петнадесета  8,3,10,7,14,2,6,1,6, ПИ 370 Кв.45  , Първа  37,20,19,28,23,18,17,39,25,35,24,26,22,ТП-1 Кошава,21,30,13,3,ТП-3 Кошава,11,1,14,9,16,15,2,6,4,10,8,86,18,ТП-2 Кошава, Седемнадесета  7,4,1,6,1, Седма  1,6,12,14,4,2,10, Седма-А  2,1,8, Трета  35,11, Тридесет И Втора  3,2, Тридесет И Пета  3,1,1,2, Тридесет И Първа  6,5,13,2,1,3, Тридесет И Трета  2, Тридесет И Четвърта  2,3, Тридесет И Шеста  1, Тринадесета  17,15,16,1,11,9,6,8,13,3,5,7,2, Четвърта  31,41,21,29,2,17,25,35,33,3,5,65,39,53,41,51,7,37,47,49,17, Четиринадесета  7,3,4,9,8,6,14,5, Шеста  8,3,9,5,6,10,1,12,7, Шестнадесета  4,7,3,5,   ПИ Извън Регулация
На 27.02.2020 Г. /08:45 - 12:30 Ч./ -  Кутово:   Двадесет И Девета  43,53,6,57,17,51,45,55,4,63,69,59,65,61,10,12,3,75,6,67,8,4,77, Осемдесет И Първа  5,7,4,9,1,6,2,3,13,8,7, Осемдесет И Четвърта  3,1,2, Петдесет И Втора  2,1,3,4,6, Петдесет И Девета  10,3,4,6,8, Петдесет И Осма  3,1,3,4,6,5,2, Петдесет И Пета  2,6,4, Петдесет И Първа  6,3,4, Петдесет И Трета  1,6, Петдесет И Четвърта  17,12,2,4,10,6,21,13,22,23,11,1,15,3,8,7,1а,14,9, Петдесет И Шеста  8, Петдесета  6,2,4, Първа  61,63,59,69,74,72,60,66,ТП-1 Кутово,49,23,52,7,57,55,37,54,65,62,64,70,58,56,67,51,21,81,90,105,58,79,78,89,103,93,96,80,71,101,ТП-4 Кутово,92,95,83,91,85,94,87, Седемдесет И Втора  2,1,3, Седемдесет И Пета  4,1, Седемдесет И Първа  12,4,3,2,10,6,12,8, Седемдесет И Трета  2,1,3, Седемдесет И Четвърта  2, Седемдесета  4,2,1, Тридесет И Пета  5,22, Тридесет И Четвърта  6, Четиридесет И Втора  4,5, Четиридесет И Девета  6,8,1,2,4,5, Четиридесет И Осма  2,3,7,6,5,1,8, Четиридесет И Пета  2,6,8, Четиридесет И Първа  7,2,1,3,11, Четиридесет И Трета  7,9,2,14,5,1,4,3,10,12,6,16, Четиридесет И Четвърта  4,3,2,6,5, Четиридесет И Шеста  2, Шестдесет И Втора  3,1,2, Шестдесет И Девета  4,2, Шестдесет И Пета  91, Шестдесет И Първа  2, Шестдесет И Седма  3, Шестдесет И Трета  4,6,1,2,3,8,2, Шестдесет И Четвърта  7,4, Шестдесета  7,3,4,9,1,8,6,10,5,   Извън Регулация
На 27.02.2020 Г. /08:45 - 12:30 Ч./ -  Покрайна:   224  , 290  , 3 531 Кв 23  , 898  , №57131,503,243 М.Стопански Двор  , Втора  24,25,20,16,21,19,5,2,13,6,25, Двадесет И Втора  5,13,4, Двадесет И Осма  4,17,10, Двадесет И Седма  2,1,7, Двадесет И Трета  3,1,7, Двадесет И Четвърта  3,1, Двадесета  1,3,7, Дванадесета  12,9,9,12,8,10,7,3, Девета  8,11,3,9,10,1,2,12,10,19,6,8,7,23, Десета  18,2,22,16,20,8,14, Имот 000230  Имот 000230, Осемнадесета  4,3, Осма  12,14,16,38,24,18,20,11,2, Пета  12,1,4,29,19,41,15,14,37,3,33,35,11,27,10,25,87,46,48,41,44,40,103,34,81,58,113,85,13,46,133,120, Петнадесета  4,9,3,24,13,15,6,5,2,22,20,7,10, Първа  28,43,35,7,25,39,24,23,31,19,41,15,27,17,11,6,21,18,26,13,20,33,29,ТП-1 Покрайна,22,37,9,27,ТП 5 Покрайhа,47,3 Кметство,ТП-4 Покрайна,45,18,3а,3 ТП-4 Покрайна,3,ТП-2 Покрайна,91, Седма  24,28,13,15,23,10,2,5,7,5а,3,6, Стопански Двор  18, Стълб 14 От ТП4  , Трета  15,19,25,32,22,17,31,1,11,4,5,14,Извън Регулация,20,23,33,10,9,12,27,29,18,3,24,15,8,21,30,35,26,13,34,2, Тридесет И Втора  2, Тридесет И Девета  1,4, Тридесет И Осма  9, Тридесет И Пета  9,11,1, Тридесет И Първа  13,3,6,1,11,10,9, Тридесет И Седма  3, Тридесет И Трета  2,5,3, Тридесет И Шеста  17,1,9, Тридесета  6,3,1,4, Тринадесета  1,5,2,3,6,3, Четвърта  8,8а,2,5,ТП-4 Покрайна,43,45,53,58,61,55,57,20,52,64, Четиридесет И Втора  5,1, Четиридесет И Пета  3, Четиридесет И Шеста  3, Четиридесета  1, Четиринадесета  3,14, Шеста  25,8,9,7,4,19,20,12,33,26,21,2,13,11,16,31,25,14,54, Шестнадесета  3,10,17,5,11,9,12
На 27.02.2020 Г. /08:45 - 12:30 Ч./ -  Сланотрън:   I -000098, М. Излаз  , Втора  9,50,49,59,53,5,45,9,43,20,40,22,41,50,26,25,44,55,57,38,47,34,30,32,16,10,24,8,48,28,36,18,21,3,37,53,46,7,2,14,49,42, Двадесет И Втора  17,3,15,4,12,6,9,11,1,17, Двадесет И Девета  6,2,5, Двадесет И Пета  2,4,14,3,15,5,11,13,12,2,5, Двадесет И Първа  6,20,4, Двадесет И Седма  3,2,87, Двадесет И Трета  6,7, Двадесет И Четвърта  2,9,13, Двадесет И Шеста  22,2,6,2, Двадесета  9,1,13,9,2,4, Дванадесета  7,10,2,8,2,10,5,6,3,12,1, Деветнадесета  5,4,14,12,8,20,2,1, Десета  5,6,3,1, Осемнадесета  2,5,1,6,3,2,13,11,4, Пета  56,1,3, Първа  54,40,70,64,41,50,57,63,53,71,52,68,51,59,67,66,36,49,46,56,73,38,ТП-1 Сланотрън,43,42,44,62,48,77,69,47,45,15,91,70,77,72,83,89,68,80,74,88,75,87,93,76,79,66,95,82,78,81,ТП-3 Сланотрън,26,19,2,30,3,15,6,59,22,17,55,23,18,28,9,31,41,4,ТП-2 Сланотрън,11,10,13,38,29,46,36,27,24,32,35,34,37,8,1,20,33,25,21, С.Сланотрън  , Седемнадесета  7,6,1,3,2,10,4,4, Седма  74,27,8,60,37,62,43,45,53,55,1,10,8,4,12,2,6, Трета  24,26,31,35,18,45,16,22,ТП-1 Сланотрън,37,11,39,19,3,13,1,14,20,28,33,12,2,21,47,15,23,5,55,57,5,34,11, Тринадесета  12,15,7,13, Четвърта  33,12,18,31,13,14,25,23,3,17,1,16,20,15,11,5,22,41,37,2, Четиринадесета  1,5,8,2,5,2,6, Шеста  12,10,1,8,24,7,29,13,20,5,9,7,36,15,11,3,13,6,2,4, Шестнадесета  5,3,11,4,7,2,4
На 27.02.2020 Г. /09:00 - 15:45 Ч./   На 28.02.2020 Г. /09:00 - 15:45 Ч./ -  Ивановци, Общ. Видин:   Втора  5,13,32,4, Двадесет И Първа  24,10,33,31,12,14, Двадесет И Седма  01,3, Двадесет И Трета  21,18, Двадесет И Четвърта  34,2, Двадесет И Шеста  2, Дванадесета  10,9,8,12,14, Деветнадесета  1, Единадесета  3,6,11,14, Осемнадесета  5,2,4, Пета  1, Петнадесета  2, Първа  35,51,38,20,66,39,46,50,15,40,12,5,31,ТП-1 Ивановци,8,3,45,10,17,52,60,43,28,6,4,49,33, Седемнадесета  3,6,8, Трета  2,12, Шеста  24,1,8,2,6, Шестнадесета  8,7,1,16,12
Община Димово  
На 24.02.2020 Г. /09:30 - 15:45 Ч./ -  Владиченци:   Втора  4,1,2,6, Пета  17,7,20,6,16,19,1,15,2,9, Първа  27,29,2,21,12,23,5,7,4,19,14,17,24, Трета  6,7,3, Четвърта  18,26,20,15,4,23,24,9,17,3,19,6,10
На 25.02.2020 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ -  Цар Симеоново:   Първа  39
На 27.02.2020 Г. /09:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Воднянци, Общ. Димово:   Втора  1, Десета  2,4, Имот 1 Кв.1  , Осма  1,5,3, Петнадесета  2,3, Първа  67,69,39,38,37,47,30,24,42,46,79,35,36,73,40,34,51,63,71,41,44,49,75,48,43,61,26,65,57,53,32,77, Седемнадесета  2, Седма  3,5,4,6,10,1,9,8, Трета  1, Тринадесета  11,14,9,4,1,13,15,6,3,10,2,5,7,12,8, Четиринадесета  8,2,4, Шеста  25,23,17,11,19,35,33,3,2,9,21,37,5,39,31,15
На 27.02.2020 Г. /09:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Добри Дол, Общ. Лом:   Землището С Добри Дол,Землището С. Добри Дол
На 27.02.2020 Г. /09:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Септемврийци, Общ. Димово:   Втора  15,5,10,11,1,17,3, Дванадесета  5,13,1,7,3,11,20,16,4,6,8,9,10, Девета  8,4,8,9,1,2, Десета  2,4,7,5,12,15,9,7,24,11,19,8,17,6, Единадесета  4,12,22,16,2,32,14,6,24,7,5,30,18, Осма  2,8,12,17,15,55,4,23, Пета  13,1,20,14,15,10,9,26,22,12,24,7,16,32,6,17,4,28,18,3,11, Първа  12,28,35,18,23,56,40,4,86,9,36,98,17,25,30,32,16,7,13,58,19,33,21,38,46,52,1,5,41,24,69,67,75,51,60,68,79,61,96,53,90,87,88,49,86,72,63,81,62,57,47,78,77,84,92, Седма  1,7,4,2, Трета  20,13,34,28,22,11,2,3,4, Тринадесета  4,8,10, Четвърта  11,24,16,5,8,6,25,35,21,23,13,17,3,9,20,31,10,26,37,22,41,15,2,39,29,19, Шеста  33,18,27,3,37,31,7,11,19,29,1,25,8,17,14,39,16,2,18,45,47,43,28,20,55
На 27.02.2020 Г. /09:00 - 12:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Ярловица:   Втора  32,22,9,55,29,2,57,5,47,39,49,25,27,3,45,19,35,53,59,41,8,51,43,7,21,18,1,31,33,23, Девета  5,3,6,1, Десета  10,5,3, Пета  4,26,20,11,16,3,19,14,12,22,5,6,28,9,17,24,7,8,10,18,30,2,15, Първа  60,49,48,56,50,39,55,62,53,46,54,57,45,41,51,47,43,37,58,15,26,38,24,3,16,5,8,28,32,7,20,44,21,17,19,14,2,30,29,36,34,18,9,6,10,23,4,22, Седма  2,3,4,1,8,5,10,6, Трета  14,10,2,1,6,3,8, Четвърта  20,11,16,9,3,12,18,22,14,5,4,8,13,10,1, Шеста  2,5,3,4,9,7
На 27.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Воднянци, Общ. Димово:   Втора  10,52,55,12,28,33,32,8,49,34,45,38,53,35,50,54,42,36,7,31,9,30,51,43,29,5,37,13,22,4,40,16,21,22,18,26,23,24,17,27,19,25,15,20, Дванадесета  1,3,10,4,2, Девета  1,3, Единадесета  6,1,2,3, Пета  19,38,25,32,30,26,42,40,28,17,34,27,7,12,11,19,8,9,10,15,14,3, Първа  5,14,19,29,147,16,12,23,9,6,8,21,7,25,33,35,15,20,10,31,13,27,1,17,11, Седма  31,15,21,47,37,43,8,26,45,22,30,36,23,39,11,34,17,16,28,19, Тринадесета  26,16,28,18,22,20,17,24, Четвърта  2,4, Четиринадесета  13,35,36,9,34,33,25,39,41,16,32,31,45,20,27,37,17,14,13,43,18,30,11,19,26, Шеста  25
На 27.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Динково:   059011  , Втора  25,6,33,30,11,19,20,9,34,16,24,13,12,35,18,29,5,10,27,4,32,3,1,8,14,7,31,15, Девета  5,4,6,3,1,5,8, Деветнадесета  2,1, Десета  4,5,3,6,7,2,1, Единадесета  4,2, Осемнадесета  1, Осма  7,11,3,9,7, Пета  2,6,4,5,9, Петнадесета  1,3, Първа  32,5,22,4,2,7,34,6,18,26,1,42,3,11,38,20,16,9,28,36,24,15,13,8, Седемнадесета  6,1,2,8, Седма  7,16,18,14,6,10,22,8,4,2,20,5,13,1, Трета  5,9,33,17,4,31,21,6,25,27,11,2,7,8,10,15,12,23,13, Тринадесета  3,2,4, Четвърта  2,5,1,6,4,6,7,8,9, Четиринадесета  2,6,8, Шеста  8,1,22,18,6,20,12,2,4, Шестнадесета  2,1
На 27.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Дреновец:   23 Септември  15,14,6,17,7,5,19,23,1, Александър Стамболийски  6,2,4,5,3, Ангел Кънчев  6,4, Антон Попов  3,1, Асен Балкански  15 А,9,23,11,17,15,7,2, Бдин  3,5,3,4,7,1, Божур  6,4,2, Боян Чонос  6, В Района На Жп Гарата  , Васил Левски  1,9,7,4,2,6,5, Вела Пеева  7,7,2,5,4, Венеца  9,6,10,12,14,8,19, Витко Иванов  9,3,10 А,10,15,19,10 А,8,9,3,13, Витоша  1,5,8,3,2,1,2 А,6, Гаврил Генов  2,3, Георги Димитров  3,9,12,15,8,6,5,192,136,194 А,167 Б,166,139,137,142,119 А,148,133 Б,164,171,146,115,125,136,119,154,130,156,158,123,127,113а,135,129,138,188,134,133 А,150,140,152,160,144,192,209,218,224,226,204,169,212,187,205,167а,216,179,137,185,199,139,203,232,191,193,173,210,177,200,214,175,113,109,97,81,128,92,105,193,115,57,98,118,94,210,83,120,56,119 Б,103,43,90,100,55,116,63,118 А,117,115а,88,53,79,67,87,115 Б,124,110,165,173,144,147,142,178,196,176,160,153,170,143,163,155,174,192,186,146,190,198,139,145,187,236,150,141,24,21,16,39,29 А,11,25,29 Б,41,14,22,64,49,23,70,58,80,45,72,84,66,48,40,43,36,44,19,32,51,67,60,68,52,15,17,29,28,54,82,20,62,27,13,37,33,42,50, Георги Кирков  16,17,23,12,18,6,1,29,15,4,9,2,14,25,19,11,3,31,5,10,15, Градище  2,3, Девети Май  6,8,1,4, Девети Септември  19,32,17,21,30,15,2,24,18,3,26,14,16,4,6,20,8,9,17,2,11,28, Димчо Дебелянов  4,5,9,6,11,3,1, Добруджа  23, Евгени Михайлов  28,23,3,4,9,24,6,1,18, Железничар  45,65,49,57,47,61,33,21,9,26,13,11,1,27,23,21,9,3, Зоя Космодамянская  7,3,9,11, Иван Вазов  2,3 А,4,1,2, Искър  1, Камен Петров  16,9,20,5,10,7,14,2,6,4, Кирил И Методий  7,1 А,5,11,9,2,4,1, Кокиче  1, Кольо Фичето  1,8,4, Космос  2,5,4,8,7,2,1, Коста Йорданов  11,7,2,17,13,15, Лале  1, Лебед  1,3,2,4,№2,4,6, Лиляна Димитрова  2,1, Лом  3,1,4, Лотос  6,5,3, Любен Каравелов  9,7, Люлин  4,3,6,6, Магура  2,6,10,9, Малина  4,2,6, Марин Дринов  5,10,7,4,8,6,7,1,5,2, Марица  3,4,2,1,5, Металик  3,1, Миджур  1, Милин Камък  6,4,2,3, Минзухар  9, Митко Палаузов  2,4,6,3,8,6, Нарцис  6,6,2, Неофит Рилски  6,4,8, Никола Й.Вапцаров  16,12,14,2, Никола Парапунов  20,36,18,6,38,9,17,12,26,33,13,10,3,2,7,1,19,5,16,23,32,22, Огоста  1,2,1, Осъм  8,4, Палма  12,2,5, Патриарх Евтимий  4,8,13,9,4,2,12,8,15,5,16,3,7,6,10,1, Перчо Йорданов  7,4,2,3,5,1, ПИрин  1,2,3, Пролет  2, Райна Княгиня  2,4, Роза  2,4,6, Росица  4,6,2,3, Седемнадесет Партизани  4,2,1,7,5,3,1,15,2 А, Славянска  3,6,13,9,7,2,12,1,5,11,4,8,2, Спортист  19,1 А,17,4,11,15,9,2а,2,13,5,10,7,8,17,22,14,16, Средна Гора  2,8,5,4,7,6,1,3, Стара Планина  4,2,1, Стела Благоева  1,2,5,3, Стефан Караджа  8 А,14,21,3,9,5,6,1,11,2,13,8,7,15, Строител  1,1 А, Струма  1,2, Тодор Петров  6,3,40,8,30,38,28,46,113,11,28 А,50,24,27,17,25,29,7,22,33,16,12,42,21,48,4,31,15,1, Толбухин  6,10,8,3,24,9,20,36,32,6,5 А,19,5,26,18,12,30,4,17,2,10, Тополница  2,1, Тунджа  2,1, УПИ-691  , Хан Аспарух  1,2,3,6,9, Христо Ботев  14,27,20,18,29,16,23,2,3,7,16,9,1,10,6,21,8,5,15,17,25,4, Христо Михайлов  13,1,2,10,14,15,7,22,24,12, Христо Смирненски  61,34,38,15,36,14,1,4,6,10,8,16,2,9,7,20,18,15,26,24,1,5,22, Цар Калоян  3,1, Цар Самуил  8,6,12,5,3,2,1,4, Цибър  2, Чавдар  1,2,3,5,9,7, ЧеПИно  2,10,1, Черно Море  2,1,5,3,3а,7, Юрий Гагарин  2,3,6,2,4,1, Явор  1,10,7,9,3, Ягода  3,2, Янтра  2,6, Ясен  8,10,7,   Землището На С. Дреновец
На 27.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Карбинци:   Втора  19, Двадесет И Девета  18, Двадесет И Осма  4,2,2, Двадесет И Първа  8,2,24, Двадесет И Трета  26,20, Двадесет И Четвърта  10,10, Двадесет И Шеста  3, Дванадесета  1,2, Девета  1,3, Осемнадесета  4,15,10, Осма  9,3, Първа  202,104,85,153 А,121,145,175,167,110,115,111,151,112,86,43,9,10,33,20,75,35,7,34,17,61,16,50,48,25,27,5,37,28,60,11,14,6,12,31,30,2, Седемнадесета  10,2,7,8, Седма  1,2, Тридесет И Пета  9, Тридесет И Първа  1а, Тридесет И Трета  1,5,7,2, Тридесет И Шеста  14,4, УПИ II - 000046  , Четвърта  7,3, Шеста  7,4,1, Шестнадесета  6,   Стопански Двор
На 27.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Медовница:   Втора  1,15,7,6,23,3,9,19,13,4,17,29,31,21, Двадесет И Втора  2, Двадесет И Първа  6,1,8,12, Двадесет И Трета  4,6,8, Двадесета  7,8, Дванадесета  28,23,27,29,25, Девета  6,2,5, Десета  16,5, Осемнадесета  4,6,14,12,13,20,1,3,5, Пета  14,2,10,6,20,3,8,18,16,7,5, Петнадесета  4, Първа  29,15,23,16,51,32,17,34,30,38,33,22,43,35,12,48,27,3,41,26,46,24,42,8,19,21,10,52,39,40,54,19а,49,91,89,81,87,85,84,64,78,82,76,38, Седемнадесета  6,2, Седма  4,14,8,2,7,10,19, Трета  41,31,45,22,27,20,25,37,29,30,12,53,9,24,7,12, Четиринадесета  3,2, Шеста  4,1,5,5, Шестнадесета  1,5,4,2
На 27.02.2020 Г. /13:00 - 16:30 Ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Тополовец, Общ. Ружинци:   Антон Иванов  3,2,5,8,1,4,6, Батак  10,8,59,2,61,6,4,61, Беласица  4,1,3, Бонония  3,2,1, Бузлуджа  1,3,4,6,2, Васил Априлов  1, Ведерник  1, Вихрен  9,7,2,5, Волгоград  12,18,11,16,19,20,23,17,18,11,5,9,2,13,6,7,15, Георги Димитров  204,221,219,240,244,215,21,205,213,217,252,225,227,239,235,250, Гоце Делчев  4,10, Граничар  8,1,2,11,5,9,6,7,3, Живко Кръчмарски  1,10,2,3,4, Живко Пуев  3,10,4,5,12,14,6, Иван Козаров  1,8,7,6,2,13,5,4,23,25,13,9,27,14, Максим Горки  3,8,23,25,2,61,12,7,22,35,5,9,18,1,4,16,39,33,31,16,23,51,10,53,50,45,56,26,30,59,44,49,47,32,35,62,24,43,46,36,63,39,58,28,37,42,52,38,29,60,19,48,61,54, Мико Нинов  10,12,6,18,2,14,1,5,16,4,8, Мусала  6,7,8,3,4,2,5,1, Рила  5,1,3, Средец  3,2,5, Странджа  4,6,8,2,10,12, Филип Тотю  1,2,4, Хан Крум  2,1,4, Цанко Церковски  2,4,1,6,   15,20
 
 
 
Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.
 
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.