Събития

НСИ: Ето каква е средната заплата за Врачанско и къде се вземат най-много пари

  20.02.2020 07:00             
НСИ: Ето каква е средната заплата за Врачанско и къде се вземат най-много пари

Средната брутна месечна работна заплата в област Враца е намаляла, сочат данните на националния статистически институт от края на миналата година. За октомври 2019 г. тя е била 1 270 лв., за ноември - 1 287 лв., а за декември - 1 262 лева.
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на годината са получили наетите в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива. Статистиците обаче не посочват каква точно е била средната месечна работна заплата на заетите в тази сфера.
На следващо място в класацията им са заетите в сферата на образованието, които са получавали средно 1 350 лева, а на трето място за работещите в държавното управление с 1 228 лева средна месечна заплата.
Най-ниско са били платени наетите в административните и спомагателни дейности - 630 лева, трудещите се професионалните дейности и научни изследвания - 618 лева и заетите в операциите с недвижими имоти - 600 лева.  
Спрямо същият период на 2018 година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. за Врачанска област нараства със 14.9%. Най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Образование” и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, а най-голямо намаление е регистрирано в икономическите дейности  „Финансови и застрахователни дейности” и Професионални дейности и научни изследвания”.
Спрямо същият период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 15.7%, а в частния - с 8.5%. 
За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 767 лв., а за частния - 852 лева.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2019 г. област Враца е на 2-ро място по показателя средна работна заплата – 1 273 лева. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в София (столица) - 1 782 лв., а най-ниска средна работна заплата получават в област Благоевград - 842 лева.