Събития

Петима учители от Северозапада са удостоени с наградата „Учител на годината 2020“

  16.02.2021 15:04             
Петима учители от Северозапада са удостоени с наградата „Учител на годината 2020“

Петима преподаватели от Северозападна България са носители на наградата "Учител на годината 2020". Една от наградените е Маргарита Григорова, наградена с приза "Учител на годината" в областта "Учители наставници" за отлично наставничество. Тя преподава в паралелки, в които се изучава хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг в Професионалната гимназия по търговия и ресторантьорство град Враца. Тя работи от 19 години като преподавател в гимназията, на която самата тя е възпитаник.
"За втори път получавам такава награда. Аз я получих във връзка с наставничество, на четирима колеги съм наставник. Радвам се, когато обучавам млади колеги и когато са бивши наши ученици... Най-напред да видим тяхната нагласа и компетентност. Запознаваме ги със сайта на МОН, как се правят тестове, как се прави връзка на старите знания с новите. Най-вече питат как да започне урока, но това се постига с продължителен опит... С новости успяваме да задържим интереса на учениците".
Наградата "Учител на годината" получава и инж. Цветомира Иванова в "Професионално направление". Тя е инженер по технология на храните в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" в същата професионална гимназия, където работи вече 10 години. Наградата ѝ е присъдена за цялостна трудова дейност в системата на професионалното образование.
"Мога да се похваля, че нашето училище е иновативно училище вече трета година. Нашата иновация е провеждане на бинарен урок "Чужд език по професията и организиране и провеждане на организация и технология на кетърингово събитие". Двама учители водят урока едновременно, на английски и български, работата е групова, има много ролеви игри, презентации, учебни филми, поставяме децата в реални житейски ситуации..."
Носител на специалната награда на председателя на СБУ "Учител на годината" 2020 в "Хуманитарно направление" е Вера Горанова, учител по български език и литература  в ОУ "Петър Парчевич" Чипровци.  През изминалите 37 години - времето, през което тя преподава, се променят много неща - броят на учениците в училището намалява 10 пъти, мотивацията за учене е по-слаба. Затова Вера Горанова се опитва да мотивира децата да продължават да учат и да разберат колко ценно е образованието.

"Опитвам се да ги мотивирам да четат освен уроците си и книги. Обяснявам им, че това ще обогати речника им. Стремя се да използвам иновативни и традиционни методи на преподаване. Стремя се да използвам съвременни методи - обърната класна стая, когато аз не преподавам, а децата на екипи представят темата, метод на проектите, изследователски метод също използвам... Презентации и видеа използвам при онлайн обучението, защото визуализацията им помага по-лесно да запомнят... Тази награда за мен е огромно признание за моя дългогодишен труд и голямо задължение и отговорност."

Другите двама учители, получили наградата "Учител на годината 2020" са Галя Исаева, начален учител в НУ "Иван Вазов" Враца и Димитрина Станкова, старши учител в "Природоматематическо направление"  в СУ "Отец Паисий" село Медковец.