Здраве Събития

Берковица остана без съдии, всички са под карантина

  01.12.2020 13:00             
Берковица остана без съдии, всички са под карантина

Районният съд в Берковица от вчера е без действащи съдии заради  COVID – 19. В съда има само двама съдии - председателят Юлита Георгиева и съдия Елеонора Филипова, които  не са на работа от началото на седмицата. Третата съдийска бройка все още не е заета въпреки решението на ВСС  за назначаване на съдия след проведен външен конкурс.

Заради критичната ситуация със заповед на председателя на окръжен съд  – Монтана Милена Бранкова за обезпечаване работата на съда в Берковица е командирована съдия  Аделина Тушева от окръжния съд в Монтана. Съдия Тушева е с дългогодишен съдийски стаж и опит, много добра атестация, ранг „съдия във ВКС и ВАС" и проявява висок професионализъм, отлична организация и експедитивност в работата си. Тя е работила в районен съд  Берковица преди повишението й като съдия в окръжен – Монтана.

В съда в Берковица са отложени откритите съдебни заседания за периода от 30 ноември до 18 декември и  на съдия Тушева се възлагат административно-управленските функции -  административно-правното обслужване на граждани и юридически лица, както и разглеждането на най-спешните и неотложни производства.