Интервю Събития

Лорета Колева: Високи са очакванията към българския учител

  24.05.2024 06:00             
Лорета Колева: Високи са очакванията към българския учител

Навръх 24 май представяме Лорета Колева – началник на Регионално управление на образованието, Враца. Завършила „Педагогика“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ и следдипломна квалификация по Философия. 31 години е в системата на образованието. Работила е като възпитател в помощно училище, като педагогически съветник, като зам.-директор на училище. От 22 години е в РУО. Първоначално като експерт, след това началник отдел, а от три години е началник на управлението.

На територията на РУО – Враца функционират 70 учебни заведения, в които се обучават над 16 000 ученици от 1 до 12 клас. Около 5 600 деца пък се обучават, възпитават и социализират в 43 детски градини. В обхвата на РУО – Враца са и 7 центъра за подкрепа на личностното развитие, Център за специална образователна подкрепа и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

С няколко думи представете своята работа?

Да управляваш системата на предучилищното и училищното образование в целия регион е изключително голяма отговорност. Тази работа изисква отдаденост, усилия, професионализъм и компетентност. Контактува се с много хора, на различни нива, необходимо е да се търси разумен баланс в много отношения, в т.ч. между взискателност и свобода за реализация на идеите на работещите в образователната система. Иска ми се да вярвам, че това, че познавам системата, че съм развила определени организационни умения, че проявявам целенасочени и последователни усилия, че имам подкрепата на екипа на РУО и на голяма част от директорите на образователните институции ми помагат да се справям успешно на тази отговорна позиция. Имам визия за развитие на регионалната образователна политика, осъзната съм за областите, в които тя има необходимост от развитие и усъвършенстване и работя целенасочено за тази кауза.

Има ли традиционно силни паралелки в областта?

Трудно може да се каже обективно, че определени паралелки са силни, а други не толкова. По-скоро през последните години се опитваме да променяме родителските нагласи, така че и те, и децата да осъзнаят, че професионалното образование е абсолютно равностойно на профилираното. Придобиването на професия е избор, който може да осигури пълноценна професионална и личностна реализация стига избраната професия да съответства на интересите и потребностите на детето.

В тази посока с бизнеса работите ли?
Да, през последните години представителите на бизнеса проявяват голяма ангажираност и интерес на ниво планиране на държавния план-прием и ние се опитваме да предлагаме перспективни паралелки, които ще осигурят професионална реализация на учащите и ще подпомогнат местните компании. Вярваме, че това е правилната посока и се опитваме да убеждаваме нашите седмокласници и техните родители, че професионалното образование не е за подценяване. Вече се предлагат добри възможности за работа директно след завършване на училище, заплащането е достойно и условията на работа също се подобряват непрекъснато. За нас е важно учениците да бъдат ориентирани за силните им страни. Да знаят с какво биха искали да се занимават в последствие, въпреки, че в седми клас понякога нямат ориентация и това е нормално. За това работим активно и чрез събития за кариерно ориентиране. Партнираме си успешно с АЕЦ „Козлодуй“ и ДП РАО, като през тази учебна година учениците от 11 клас, дуална система на обучение  от ПГЯЕ „Игор Курчатов“ в Козлодуй провеждат обучение в реална работна среда в атомната електроцентрала. 

Сега подготвяте план-прием за следващата учебна година. Какви са данните?  

В 8 клас ще имаме 61 паралелки. От тях 46 професионални, 15 профилирани. Виждате колко ясни личи приоритета към професионалните паралелки. В Мездра ще имаме нова специалност „Системно програмиране“. Отново в ПГ „Васил Левски“, Мездра имаме заявена паралелка от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Тя ще бъде с два профила „Транспортно строителство“ и „Подемно транспортна, пътно строителна и ремонтна ЖП техника“. В СУ „Христо Ботев“, гр. Оряхово също ще има нова специалност и това е „Социална работа с деца и семейства в риск“, като останалата половина от паралелката за „Сътрудник социални дейности. Обявили сме прием в тези нови паралелки и се надяваме да реализираме успешен прием за следващата учебна година. В момента ситуацията е такава, че много фирми с различен мащаб изпитват недостиг на кадри. Големи компании, включително и АЕЦ „Козлодуй“ имат необходимост от работници. Пред нас стои голямото предизвикателство да срещнем възможностите на системата, интересите на родителите и учениците и  нуждите на работодателите.

Възнаграждението на учителите вече е конкурентно – виждате ли резултати в качеството?

През последните 4-5 години заплатите в системата наистина станаха достойни. Смятам, че колегите са удовлетворени.  Не можем обаче да кажем, че е налице пряка връзка между заплатите и качеството. Към момента в понятието „качествено образование“ се влагат различен смисъл и съдържание. Не е редно да измерваме резултатите в абсолютни стойности и да съпоставят учебни заведения, които функционират при различни условия. Смятам, че качество има тогава, когато определена образователна институция подобрява собствените си резултати. Ето това е нашата цел – всяка година да ставаме все по-добри от това, което сме показали миналата учебна година. Ще дам пример. Държавните зрелостни изпити през миналата година отредиха 22-ро място от 28 възможни по български език и литература за РУО – Враца. Това не ни удовлетворява и ние имаме проактивна позиция по въпроса. Разработихме Регионална програма за подобряване на резултатите на учениците от ДЗИ и НВО с участието на представители на синдикати, на съюза на работодателите, с които съгласувахме мерки и дейности за постигане на целта. В началото на септември стартирахме с мерки на регионално, на общинско, на училищно ниво, за да може да се координират усилията, те да бъдат по-целенасочени и да се придвижим напред. Сега очакваме с известна тревога, но и с надежда резултатите от матурите, които държаха зрелостниците само преди дни. Защото на всички ни се иска да вярваме, че положените усилия ще дадат резултати. Дори и един пункт да се придвижим нагоре – ще бъде успех. Разбира се, не можем да избягаме от нашата специфика. В териториалния обхват на РУО – Враца 60% от училищата са с концентрация на ученици от уязвими групи. Има области в страната, в които този процент е под 10%. Това има голямо значение за условията, при които се работи, за старта, който имат учениците.  

И все пак, вече има по-голям интерес към професията. Може да избирате кандидати?

Да, има засилен интерес към учителската професия, но се наблюдава и един феномен, при който млади учители започват работа, но лесно се отказват. Част от тях имат нереалистични очаквания за начина, по който функционира образователната системата. Обикновено ги стряска поведението на учениците, поведението на родителите, притеснява ги това, че трябва да се постигат определени резултати, работата с документи също има носи стрес. Високи са очакванията към българския учител и тази отговорност не се понася лесно. В тази връзка имаме доста последователна политика за подкрепа на младите и новоназначени учители, за да предотвратим отпадането им от системата.

За детските градини какво бихте казали?

В детските ни градини работят изключителни професионалисти. Колегите – директори се стремят непрекъснато да подобряват материалната база и да участват в проекти. Има прекрасни условия за обучение, възпитание и социализация на децата.

С местните власти как партнирате?

Много добре! Проявяват ангажираност. Участват активно при определяне на училищния и държавния план-прием. Във всяка община има специалисти по образованието, който заедно с нашите експерти координират общите ни дейности. За мен е удовлетворително, че имаме ползотворни партньорски отношения с всички общини от областта.

С какви чувства посрещате 24 май?

За нас, които работим образователната система, 24 май е най-светъл празник, празник на  духовното извисяване, на стремежа към усъвършенстване чрез постиженията на науката. Посрещам празника с радост и гордост, че съм част от една система, която работи с бъдещето.

Какво пожелание отправяте към колегите за празника?

В навечерието на 24 май искам да изразя своето уважение и признателност към всички, които с безкористна грижа, любов и отговорност разкриват необятните хоризонти на познанието и духовността пред децата, учениците и младите хора в образователната система. Желая им здраве, енергия, нестихващо вдъхновение, успехи и удовлетворение! 

Лиляна Рашкова