Събития

495 кандидатстват за младши районен прокурор в 17 районни прокуратури

  14.04.2024 12:00             
495 кандидатстват за младши районен прокурор в 17 районни прокуратури
  ЛР

Вчера, 13 април в Софийски университет се проведе изпит за конкурс за заемане на 
21 длъжности „младши прокурор“ в 17 районни прокуратури, една от които е във Видин. На писмения изпит са се явили 495 от допуснатите до участие в конкурса 689 кандидати.
До устен изпит ще бъдат допуснати кандидатите получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ на казуса и на теста.
Резултатите от писмения изпит ще бъдат обявени в тридневен срок от подписването на протокола от конкурсната комисия на интернет сайта на Висшия съдебен съвет, както и на общодостъпно място в сградата на институцията.