Събития

Община Берковица с важно уведомление

  13.04.2024 15:00             
Община Берковица с важно уведомление

Уведомление за провеждане на растителнозащитни дейности в Берковица. 

"Във връзка с постъпило в Община Берковица уведомително писмо от Железопътна секция Враца за извършване на третиране с хербициди, за справяне с нежелана растителност в изпълнение за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:
На 21 април, ще се проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура, гари, спирки и линия на територията на Община Берковица. Третирането ще се извърши с разрешен за употреба в Република България препарат - НАСА ТАФ. Графика подлежи на промяна при лоши метеорологични условия. Уведомяваме собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предпазване на животни и пчелни семейства."