Събития

Над 34 000 български туристи са посетили Враца за една година

  13.04.2024 14:00             
Над 34 000 български туристи са посетили Враца за една година
  ЛР

През 2023 г. броят на реализираните нощувки в местата за настаняване на територията на община Враца е 74 214. От тях 63 211 броя са реализирани от 34 136 български туристи, а 11 003 броя от 4 465 чужденци. Голяма част от чуждестранните туристи са от страни в Европейския съюз и от Великобритания, Израел, Турция, Сърбия, Украйна.
Събраната сума от туристически данък през 2023 г. e в размер на 20 347 лв. Туристическият данък е 0.30 лв. за реализирана нощувка във всички места за настаняване на територията на община Враца. Местата за настаняване на територията на общината са 59, с леглова база е общо 1 124 легла, като през 2023 г. са категоризирани и регистрирани десет нови места за настаняване – хотел „Враца”, с 35 легла, и девет апартамента за гости с 24 легла. Общо пет места за настаняване и предлагане на хотелиерски услуги са прекратили своята дейност през 2023 г.
Туристическият информационен център, стопанисван от Общинско предприятие „Спорт и туризъм“, Враца е посрещнал 318 гости в периода 1 юли – 31 декември, 2023 година. Над 4 000 общо са посетителите пък на природозащитен и информационен център „Натура”, по данни дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ за миналата година. 
Реализираният приход за миналата година от ползвани терени за летни тераси и целогодишни слънцезащитни съоръжения е в размер на 76 302 лв., четем от отчета на община Враца за миналата година за събитията и дейностите в областта на туризма. За сравнение през 2022 година приходът е бил в размер на 57 184 лв.  

Снимка: Любослав Ангелов