България

58% от европейците са склонни да се доверяват на местните и регионални власти

  12.04.2024 09:10             
58% от европейците са склонни да се доверяват на местните и регионални власти
  ЛР

Експресно проучване на Евробарометър на регионално равнище беше публикувано преди дни. Основният извод е, че гражданите на ЕС гледат положително на икономическото положение и качеството на живот в своя регион.

Според резултатите:

58% от респондентите са склонни да се доверяват на регионалните и местните власти, а 38% нямат доверие в тях. Същите пропорции се наблюдават и по отношение на доверието в ЕС; над осем от всеки десет европейци (82%) заявяват, че качеството на живот в техния регион е добро; 65 % от европейците заявяват, че настоящото състояние на икономиката на техния регион е добро; най-важните проблеми, според респондентите пред които са изправени регионите в момента, са: разходите за живот (31%), икономическото положение и безработицата (26%) и здравеопазването (26%), жилищното настаняване (20%), околната среда и изменението на климата (19%) и образователната система (18%); икономиката, социалната справедливост и работните места (29%), са едни от най-важните измерения за бъдещето на Европа, според анкетираните, следвани от изменението на климата и околната среда (24%), образованието, културата, младежта и спорта (24%), демокрацията, ценностите и правата и върховенство на закона (21%), здравеопазването (21%), отбраната и сигурността на ЕС (20%) и миграцията (19%).
66% от европейците продължават да проявяват оптимизъм за бъдещето на своя регион, а 55% са оптимистично настроени към бъдещето на ЕС;
близо половината от респондентите (47%) продължават да имат положително възприятие за ЕС, докато 21% имат отрицателно, а 30 %  – неутрално такова.

77% от респондентите заявяват, че най-вероятно ще гласуват на предстоящите избори за членове на Европейски парламент.

Проучването е проведено между 11 януари и 15 февруари 2024 г., чрез 62 091 телефонни интервюта, в 194 региона на ЕС.

Източник: Survey shows positive perceptions in EU regions (europa.eu).