Събития

До 22 април се подават документи по проекти към фонд Култура

  13.04.2024 11:00             
До 22 април се подават документи по проекти към фонд Култура
  ЛР

30 000 лева е размера на фонда за настоящата година, а проектни предложения се приемат до 22 април, четем от страницата на Общински съвет, Враца. Подпомагат се проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство на творци и организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на Община Враца и други такива, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на общината. Финансират се юридически лица, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, като търговци по Търговския закон, като кооперации по Закона за коопераците или юридически лица, създадени със закон или акт на изпълнителната власт, дружества по Закона за задълженията и договорите, както и физически лица. Пакетът с документи се получава на хартиен носител в „Информационният център за обслужване на граждани“ в сградата на Община Враца или от интернет страницата на Община Враца: https://www.vratza.bg/bg/1564141422.html. Документи се подават до 22 април в „Информационният център за обслужване на граждани“ до Общински фонд „Култура“. До 10 юни е срокът за сключване на договори за съфинансиране на одобрените проекти.

Припомняме, че миналата година читалищата в община Враца спечелиха единадесет проекта за финансиране от Фонд „Култура” на Общински съвет, Враца на обща стойност 17 888 лв. Читалищата в селата Бели извор, Чирен, Оходен, Косталево, Голямо Пещене, Мраморен, Нефела, Челопек, Паволче, кв. Бистрец и НЧ „Развитие 1869“ – Враца успяха да закупят нови носии, да организират свои събития и да реализират международно участие.

Снимка: Община Враца