Събития

Заместник областният управител на Видин приветства участниците в Регионален форум

  12.04.2024 14:00             
Заместник областният управител на Видин приветства участниците в Регионален форум

Заместник областният управител на област Видин приветства участниците в Регионален форум на тема: „Трансформиране на творческите идеи в практически проекти“. Регионалният форум по Модул 2. Форуми за образователни иновации на националната програма „Иновации в действие“ се организира от Регионалното управление на образованието във Видин и Средно училище „Цар Симеон Велики“. „Убедена съм, че иновациите способстват по-лесното и добро усвояване на учебния материал и смятам, че в 21-ви век конвенционалното образование трябва да отстъпи своето място на алтернативните и модерни методи и подходи на обучение, които се прилагат успешно и с продуктивен ефект в световен мащаб“, каза на откриването Арутюнян. Сред официалните гости бяха заместник – министърът на образованието и науката Емилия Лазарова, капитан I ранг Вълчо Атанасов заместник – началник по административната част и логистиката във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ –  Варна и кметът на община Видин Цветан Ценков. Образователният форум, който продължава до 12 април, представя иновативни практики, чрез презентации, видеоклипове и изложба на продукти от дейността на иновативните училища. В него участват над 70 представители на общо 30 учебни заведения както от област Видин, така и от Монтана, Враца, Плевен и Ловеч.