България

Програма Млади изборни политици набира кандидатури

  12.04.2024 08:40             
Програма Млади изборни политици набира кандидатури
  ЛР

Европейският комитет на регионите (КР) обяви покана за набиране на кандидатури за 2024 г. по програмата „Млади политици на изборни длъжности“. Инициативата има за цел повишаване чуваемостта на гласовете на младите политици на изборни позиции на ниво Европейски съюз. От стартирането си през 2019 г. програмата даде възможност на повече от 800 млади политици на изборни длъжности, като им предостави уникална платформа да се ангажират и да допринесат за изготвянето на политиките и управлението на Европейския съюз.
Програмата е отворена за ангажирани млади политици на възраст под 35 години, на регионални или местни позиции в рамките на ЕС.
С мрежа от над 650 млади представители от ЕС и съседните държави, YEP дава възможност на младите политици да участват в специализирани обучения и основни събития.
Основно изискване за допустимост на кандидатите е да са родени между 1 януари 1989 г. и 31 декември 2005 г. и да притежава изборен мандат.

Крайният срок за кандидатстване е 19 април 2024 г.