Събития

Спешните екипи и доброволци проведоха съвместно учение във Вършец СНИМКИ

  06.12.2023 11:02             
Спешните екипи и доброволци проведоха съвместно учение във Вършец СНИМКИ

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана отбелязва международния ден на доброволеца с показно тактическо учение на 5 декември при спортната зала във Вършец.
Пожарникари и доброволци от Доброволното формирование по пожарна безопасност и защита нанаселението към Община Вършец демонстрираха уменията си за ликвидиране на пожар в спортната зала и евакуиране на пострадали. Спасителите свалиха пострадали хора от покрива на спортната зала с алпийски способ.
Химическият екип демонстрира уменията си за ликвидиране на последиците при инцидент с разлив на течност с неизвестен произход, но с тежка задушлива миризма.
В практическото занятие се включиха и представители на спортната зала във Вършец, на екипа на филиала на ЦСМП – Вършец и полицаи от РУ МВР – Вършец.
Целта на тактическото учение е да се направи тренировка за координиране на съвместните дейности на пожарникарите и доброволците при участие в различни инциденти, съвместно със силите и средствата на Единната спасителна система.
"Към Община Вършец има сформирано „Доброволно формирование“ от няколко години. В момента тук са седем от доброволците, които са преминали курсове за обучение. Включват се активно във всички кризисни ситуации, които се случват в района на община Вършец и не само. Последно имаше един много тежък пожар в горски територии, полски. Нашите доброволци имат опит, който са изградили в такива ситуации критични и го прилагат успешно, за да се справят с тях. Това са хора, които имат сърце и желание да помагат и съм благодарен, че ги има“, сподели кметът на общината инж. Иван Лазаров по време на показното учение.
На територията на област Монтана са регистрирани 11 доброволни формирования по пожарна безопасност и защита на населението към всички общини, като общият брой на доброволците е 121.