Събития

Стремеж към съвършенство в екипната работа на директори и на експерти от РУО - Враца

  03.12.2023 18:00             
Стремеж към съвършенство в екипната работа на директори и на експерти от РУО - Враца

В изпълнение на една от основните си функции – да подпомага работата на образователните институции, вчера екипът на Регионалното управление на образованието – Враца проведе две работни срещи с директорите на училища от област Враца, с любезното домакинство на Профилираната езикова гимназия „Йоан Екзарх“.
Предизвикателствата, свързани с работата на новоназначените учители, бяха обсъдени на първата работна среща, организирана от експертите, работили по проект NESTна фондация „Заедно в час“ – Гергана Василева, Ивка Гиздина и Соня Дамянова. Чрез предварителна анкета бяха събрани данни за начинаещите учители от областта и проблемите, свързани с тяхната работа. Разделени по групи, директорите обсъждаха причините за тези проблеми, възможностите за преодоляването им, евентуалните съпротиви и необходимите взаимодействия. Експертите представиха някои основни теоретични и практически аспекти в работата с начинаещи учители, обобщени от опита им от работата по проект NEST.
„Заедно за успех“ беше мотото на втората работна среща, свързана с повишаването на резултатите от НВО. В нея участваха директорите на училища, в които се обучават ученици в VII клас. В първата част на работната среща директорите анализираха причините за резултатите, показани на НВО 2023 г., разделени в 4 групи : „Стремеж към съвършенство“, „Оттласкване от дъното“, „Зона на комфорт“, „Вътрешна противоречивост“. Във втората се споделяха конкретни дейности на училищно ниво, в изпълнение на Регионалната програма за повишаване на резултатите. Бяха обособени 3 типа задачи, свързани съответно с дейности по отношение на учениците, на учителите и на училищните политики. Всеки директор работи индивидуално по 5 дейности, като трябваше да предложи и идеи за усъвършенстване.
И в двете срещи участва началникът на Регионалното управление на образованието – Враца госпожа Лорета Колева, която подчерта, че директорите са най-важният фактор за развитието на образователната институция и обмяната на идеи между е много полезно.