Събития

Норберт Бекман-Диркес: Изключително съм впечатлен от всичко, което видях в Козлодуй

  19.09.2023 14:00             
Норберт Бекман-Диркес: Изключително съм впечатлен от всичко, което видях в Козлодуй


”Аз съм изключително впечатлен от всичко, което видях в Козлодуй. Поздравления за кмета на общината, за екипа ѝ, за партньорствата и с АЕЦ „Козлодуй“ и ДП РАО! За пръв път идвам в тази част на България и не очаквах да видя толкова подреден, чист и приветлив град. Тук срещнах особено вълнуващи хора. Видях, че има различни мнения, видях, че няма страх тези мнения да се изразяват публично“. Това обобщи от двудневната си визита изпълнителният директор на Фондация Конрад Аденауер, който заедно с екип от експерти, беше в атомната столица. Поводът за посещението бяха две срещи с гражданите.
В първата, проведена в Дом на енергетика, по теми, свързани с енергетика, транспорт и зелената сделка, участваха над шестдесет души. Гости бяха народният представител Цветан Енчев, кметове на съседни общини, председатели на общински съвети, общински съветници, изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй“, зам.изпълнителният директор на ДП РАО, представители на институции, граждани.
”За мен като кмет на Община Козлодуй е изключителна привилегия да Ви посрещна днес в нашия град и в партньорство с атомната електроцентрала и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ да организираме тази дискусия. Благодаря на Фондация Конрад Аденауер, които се свързаха с нас и предложиха тази актуална тема“, каза в приветствените си думи Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.
”В изпълнение на приоритетната задача да осигурим надеждното функциониране на централата и през следващите години и в унисон с Европейската стратегия за енергийна сигурност, целенасочено работим да намалим зависимостта от единствени доставчици и да постигнем цялостно диверсифицирано портфолио на доставките на ядрени материали и услуги в партньорство с водещи световни компании“, каза в уводните си думи и Валентин Николов – изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“.
Експертът от Център за изследване на демокрацията – Костанца Рангелова, представи в презентация за ситуацията в Европа с енергийните доставки, следствие на войната в Украйна и наложените санкции.
Д-р Нина Иванова – началник отдел „Административни и финансови дейности“, при „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ сподели за състоянието на проекта за изграждане на нова ядрена мощност. Стана ясно, че съвсем скоро АЕЦ „Нови мощности“ ще бъде самостоятелно дружество към БЕХ и ще излезе от структурата на АЕЦ „Козлодуй“.
”Сърцето на концепцията на Европейския съюз всъщност е и винаги ще бъде движението на хора, стоки и капитали. Но точно този най-голям успех на Европейския съюз през последните 20 години, доведе до това не само държавите и хората да са свързани, но да се увеличи драстично транспортът, което автоматично доведе до увеличаване на емисиите на парникови газове в Европейския съюз. С всяка стъпка която вървим към по-голяма свързаност, ние увеличаваме това енергийно замърсяване. Точно заради това Европейската комисия излезе с официална позиция за така наречената „зелена сделка”, която всъщност ще повлияе цялостно на всички енергийни политики в държавите членки на Европа“. Това обобщи Златозара Стоилова, експерт във Фондация Конрад Аденауер.
 ”Обикновено подобни теми се обсъждат в столицата. Аз вярвам, че в нашата Европа, всеки гражданин, навсякъде трябва да чува експертно мнение и да може да изкаже своята позиция по тези наболели въпроси. България изпитва големи предизвикателства по отношение на енергийните си политики. Самата Германия изпитва подобни. И това е актуален и навременен дебат. Радвам се, че обсъдихме тези теми и ви благодаря за участието“ каза изпълнителния директор на Фондация Конрад Аденауер.
От присъстващите в залата се отправиха въпроси и се състоя съдържателна дискусия, свързана с бъдещите енергийни планове и стратегии, с необходимостта от спешни мерки в образователната система, така че да се обучават кадри за развитието не само на ядрената енергетика, но и в целия сектор.
На следващия ден в информационния център на ДП РАО се проведе среща, свързана с еврозоната и еврото, на която присъстваха над сто души. По време на изложенията Георги Разложки – зам.-изпълнителен директор на ДП РАО, представи проектите на предприятието, които се финансират от Европейския съюз.
”Мога много да говоря за позитивите от членството ни в Европейския съюз. В община Козлодуй сме реализирали редица проекти, в полза на нашите общности, именно със средства от европейските фондове. Но все още еврото, еврозоната и шенгенското пространство са теми, които плашат немалка част от моите съграждани. Заради това се радвам, че Козлодуй е домакин на тази среща, в която вярвам, че ще има диалог и представяне на различни гледни точки“, каза в изложението си кметът на общината.
Петкан Илиев – преподавател в УНСС по макроикономика, представи пред аудиторията ползите и опасенията от влизането на страната ни в Еврозоната. По темата говори и Мария Чакърова – научен сътрудник във фондация Конрад Аденауер, а след края на дискусиите се проведе импровизирано гласуване в залата, от което стана ясно дали присъстващите подкрепят, или не присъединяването на България към Еврозоната.
В рамките на двудневното посещение на изпълнителния директор на Фондация Кондар Аденауер и екипът му в Козлодуй те посетиха АЕЦ „Козлодуй“, от където си тръгнаха силно впечатлени от нивото на безопасност и организацията на работа. На работна среща в община Козлодуй гостите разбраха от кмета Маринела Николова за бъдещите планове на администрацията, в посока развиване на зелени политики, видяха информационния център, където се обслужват над 40 души дневно, също и работата на Общинската избирателна комисия. В края на визитата беше предвидено и посещение на НПМ „Радецки“.
”Тръгваме си с прекрасни впечатления от Козлодуй. Със сигурност ще препоръчаме вашата община като надежден партньор и място за развиване на редица проекти“, каза Норберт Бекман-Диркес, изпълнителен директор на Фондация Конрад Аденауер.