Обяви Събития

ПОКАНА от Управителния съвет на ПТЗК „АУГУСТА“

  08.06.2023 14:38             
ПОКАНА  от Управителния съвет на ПТЗК „АУГУСТА“

ПОКАНА

Управителния съвет на ПТЗК „АУГУСТА“,

С. Хърлец кани всички член-кооператори на годишно отчетно събрание на ПТЗК „АУГУСТА“, с. Хърлец, което ще се проведе на 24.06.2023 г. в залата на първи стопански двор от 8.30 ч. При липса на кворум и съгласно чл.17, ал.1 от ЗК, същото ще се проведе един час по-късно от 9.30 часа при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния финансов Отчет за 2022 г.

2. Разни.

Управителен съвет на ПТЗК „Аугуста“